Být jiný, být Danielem

Pro dnešní zamyšlení je třeba znát příběh Daniela. „Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty – zdravé  a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a […]

Můžeš se spolehnout

Ten který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. (Efeským 3, 20-21). Roky, které strávíš v luxusu, pohodlí a požitcích se nemohou nikdy dorovnat jednomu dni který strávíš s Bohem, v jeho přítomnosti, tak, že opravdu zakoušíš jeho lásku. A uvědom si, že Bůh ti nenabízí jen jeden […]

Napiš seznam

Někdy se člověk musí zastavit, aby se dokázal pořádně rozhlédnout. Rozhlédnout se na své okolí, na lidi, kterými se obklopuje, na lidi, kteří ovlivňují jeho život. Žádný člověk nežije sám. Každý den se potkáváme s různými lidmi. Manžel, rodina, přátelé, náhodní kolemjdoucí. A každý z těchto lidí má nějaké postavení v našem životě. Někdo je pro nás důležitější, […]

Co by na tvém místě udělal Ježíš?

Nedávno se ke mně dostal záznam ze stand-up představení, kdy komik přemýšlel nad svou finanční situací a vzpomněl si na radu jeho babičky: „Když nebudeš v životě vědět co se sebou dělat, nebo se nebudeš dokázat rozhodnout, polož si sám otázku – co by na tvém místě udělal Ježíš?“ Komik cituje říká, že si vzpomněl na […]

Rozhodnout se

„Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.“ (Jeremiáš 33,3) Co všechno zvažuješ před tím, než se rozhodneš? Zvolíš si první cestu, která tě napadne a za tím jdeš? Dokážeš se na sebe podívat s odstupem a zvážit, co je pro tebe skutečně nejlepší? Naše mysl i srdce jsou ovlivněné […]

Přesunout se na začátek