Život je běh s překážkami

Každému z nás byl dán nějaký talent, nějaké nadání. Je na nás, jak s tím naložíme, a co budeme dělat. Máme veškeré vybavení, které pro náš život zde na zemi potřebujeme.  Ne všichni však tyto dary používají tak, jak by měli. Někteří si prostě nepřečetli návod. Kde ten návod ale najdeme? Ježíšův život je návod. V průběhu života […]

S chybami a vírou apoštola Petra

Apoštola Petra zná z Bible spousta lidí. Byl to přece jeden z Dvanácti. Člověk, který žil v době Ježíše a neznal ho jen z vyprávění. Člověk, který s ním mluvil a byl mu stále nablízku. Ale Petrův život nebyl jednoduchý. Měl před sebou velký cíl. Měl se stát skálou, na které bude vybudována církev Petr byl rybář. Nebyl žádným zkušeným […]

Život není dálnice

V minulém týdnu jsme se zamysleli nad tím, co pro nás znamená čas a jakým způsobem se ho máme snažit využít. Chceme tedy investovat čas do dobrých věcí, do věcí, u kterých Bůh očekává, že během našeho života stihneme udělat. Ale co od nás vlastně Bůh očekává?  Abychom dokázali odpovědět, je třeba poznat sám sebe. A […]

Nedovolme zlodějům vzít nám náš čas

Čas se začal počítat se stvořením světa. Bůh stvořil čas. Úmyslně. Bůh stvořil světlo, oddělil jej od tmy, počítal se první den. A pokud existuje začátek času (jak ho známe dnes) bude existovat i konec. Apoštol Petr uvádí, že konec času bude v den, kdy znovu přijde Pán. (Druhý list Petrův 3,10-12). Co nastane poté můžeme […]

Modlitba jako komunikace

Modlitba je spojení, komunikace s Bohem. V tomto článku se zkusíme podívat na způsoby komunikace s Bohem. Někteří se modlí v tichosti, někteří se naopak potřebují slyšet, někteří se modlí zpěvem, tancem, jiní ve společenství. Někdo má v oblibě krátké modlitby, jiní volí modlitby delší. Někdo se modlí známými naučenými modlitbami, jiní volí vlastní slova. Způsobů modlitby je mnoho, ale […]

Přesunout se na začátek