Aktuality

FAIN léto 2022

Čvc 3, 2022

Vstoupili jsme do období léta, prázdnin, dovolených a odpočinku. Pro tento čas vám nabízíme nové vydání farního časopisu. V něm se vydáme na putování do Santiago de Compostela, zamyslíme se…

Pokračujeme v opravách fary

Čvn 6, 2022

V současné době probíhá odvlhčování zdiva a podlahy v přízemí farní budovy. Zatím se při realizaci projektu utratilo cca 40 000 Kč a minimálně 20 000 Kč se ještě prostaví. Na tento…

Shrnutí výstupů synodálního procesu za brněnskou diecézi

Čvn 6, 2022

7. května představil biskup Pavel Konzbul výstupy synodálního procesu v naší diecézi. Zapojilo se tísíce věřících z 260 farností, bylo zpracováno 557 dotazníků. Společným rysem většiny výstupů je vyjádření touhy…

Image

Římskokatolická farnost Brankovice

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farností Brankovice, Chvalkovice, Hvězdlice.

Najdete zde aktuální informace ze života těchto farností, přehled plánovaných události, základní informace o křesťanství, náměty k zamyšlení a další texty z katolického prostředí.

Farnost je místní společenství křesťanů, kdy současným duchovním správcem našich farností je ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček.

Aktuální přehled bohoslužeb najdete v ohláškách, další informace najdete v posledním vydání farního časopisu FAIN.

Farní akce

15. 5. – Koncert schol v Brankovicích

Srdečně Vás zveme další koncert schol z Milonic, Nemotic, Dobročkovic a Brankovic. Uskuteční se ve farním kostele sv. Mikuláše v Brankovicích v 18 hodin.


22. 5. – Farní pouť do Sazovic a Luhačovic

Srdečně Vás zveme na společnou pouť našich farností Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice. Navštívíme Sazovice, kde budeme slavit mši svatou a Luhačovice.


12. 6. – Pouť Malínky

Mše svatá o slavnosti Největější Trojice se bude konat v neděli 12. června 2022 u Hasičské zbrojnice v Malínkách. Začátek je v 11:00 hodin.


19. 6. – Boží tělo v Brankovicích

Slavnost Těla a Krve Páně začne v 9:30 v kostele, pokračovat bude průvodem ke čtyřem oltářům na náměstí a zakončení bude opět v kostele slavnostním požehnáním.


17. 7. – Farní den v Brankovicích

Farní den bude spojený s oslavou kulatých narozenin našeho duchovního otce Miroslava. Setkáme se ve 14:00 hodin v kostele sv. Mikuláše ke slavení děkovné mše svaté. Poté se přesuneme na farní zahradu (za nepříznivého počasí do sálku KD) a při dobré hudbě a drobném občerstvení bude program pokračovat.Posezení u kávy

Společenství našich farností se schází kromě kostela občas i na faře, abychom si vzájemně povídali na společné téma. Chceme se ale scházet častěji a trochu jinak.

Jednou za měsíc, ve čtvrtek po mši svaté se sejdeme na faře v Brankovicích u kávy nebo čaje. Nebude chybět ani něco dobrého k tomu. Očekáváme farníky i z okolních farností a rádi si popovídáme i s těmi, kdo do kostela nechodí.

Plánované termíny, změna vyhrazena:

  • 14. 4.
  • 12. 5.
  • 9. 6.
  • 7. 7.
  • 4. 8.
  • 1. 9.
  • 13. 10.
  • 10. 11.
  • 8. 12.
Image

úterní zamyšlení

Marnost nad marnost

Bře 1, 2022

Často si to ani neuvědomíme a ztratíme se v našem životě. Nevíme, co chceme, nic nás nebaví, nic nás nenaplňuje, utápíme se v pocitech lítosti sami nad sebou,  jsme smutní, můžeme přemýšlet o smyslu života, zažívat deprese. Chybí nám motivace vůbec něco dělat, něčím se zabývat, mít z něčeho radost. Takový stav může…

Image

Fond Puls

Fond PULS je zřízen Biskupstvím brněnským, jehož posláním je vytvořit Velkou rodinu malých dárců a tím zajistit finanční prostředky, které jsou použity na mzdy kněží a služby farnostem, případně je možné prostřednictvím Fondu PULS podpořit jiný projekt, např. Noc kostelů. Příspěvkem do tohoto fondu si tak farnost zajišťuje především možnost mít vlastního kněze ve své farnosti.

Přispět do fondu může každý dle svého vlastního uvážení, a to i bez zaregistrování. Je možné přispívat pravidelně v tzv. donátorském programu, kdy si sami zvolíte výši příspěvku, nebo jednorázově, anonymně. Jako donátor, tedy registrovaný dárce obdržíte kartu donátora, kdy držitelům jsou nabízeny různé bonusy a výhody. Za donátory je pravidelně sloužena mše svatá v Brně.

Výše příspěvků do Fondu PULS činí 480 Kč za rok 2020 za každou dospělou osobu ve farnosti. Výše příspěvku pro farnost Brankovice tak činí asi 50.000 Kč. Děkujeme za každý příspěvek, kterým do Fondu PULS přispějete a tím pomůžete farnosti zajistit do budoucna ve své farnosti kněze.

Přesunout se na začátek