Aktuality

Přednáška o svatém růženci 9. 10.

Zář 24, 2022

V neděli 9. října odpoledne v 16 hodin se uskuteční v Brankovicích přednáška o svatém růženci s Mons. Janem Peňázem. Všichni jsou srdečně zváni.

Poděkování za úrodu v neděli 25. 9.

Zář 18, 2022

Při nedělení mši svaté 25. září poděkujeme za úrodu.

Mše U Svaté v neděli 18. 9. zrušena

Zář 16, 2022

Z důvodu nepříznivého počasí není možné uskutečnit mši U Svaté. Místo ní proběhne mše svatá ve farním kostele v 11:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Image

Římskokatolická farnost Brankovice

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farností Brankovice, Chvalkovice, Hvězdlice.

Najdete zde aktuální informace ze života těchto farností, přehled plánovaných události, základní informace o křesťanství, náměty k zamyšlení a další texty z katolického prostředí.

Farnost je místní společenství křesťanů, kdy současným duchovním správcem našich farností je ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček.

Aktuální přehled bohoslužeb najdete v ohláškách, další informace najdete v posledním vydání farního časopisu FAIN.

Farní akce

5. 7. v 11:00 – Hodová mše svatá ve Starých Hvězdlicích

17. 7. ve 14:00 – Farní den v Brankovicích

23. 7. v 17:00 – Požehnání hodové chase v Nových Hvězdlicích

24. 7. v 8:15 – Hodová mše svatá v Nových Hvězdlicích

21. 8. v 11:00 – Hodová mše svatá v Brankovicích – Mariánské hody

26. 8. – Pěší pouť na Velehrad

28. 8. v 9:30 – Hodová mše svatá ve Chvalkovicích

17. 9. ve 14:00 – Pobožnost k Panně Marii Bolestné v kapli u mlýna ve Chvalkovicích

25. 9. – Poděkování za úrodu

9. 10. v 16:00 – Přednáška o sv. růženci s Mons. Janem Peňázem v BrankovicíchPosezení u kávy

Společenství našich farností se schází kromě kostela občas i na faře, abychom si vzájemně povídali na společné téma. Chceme se ale scházet častěji a trochu jinak.

Jednou za měsíc, ve čtvrtek po mši svaté se sejdeme na faře v Brankovicích u kávy nebo čaje. Nebude chybět ani něco dobrého k tomu. Očekáváme farníky i z okolních farností a rádi si popovídáme i s těmi, kdo do kostela nechodí.

Plánované termíny, změna vyhrazena:

  • 14. 4.
  • 12. 5.
  • 9. 6.
  • 7. 7.
  • 4. 8.
  • 1. 9.
  • 13. 10.
  • 10. 11.
  • 8. 12.
Image

úterní zamyšlení

Být jiný, být Danielem

Zář 13, 2022

Pro dnešní zamyšlení je třeba znát příběh Daniela. „Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty – zdravé  a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim…

Image

Fond Puls

Fond PULS je zřízen Biskupstvím brněnským, jehož posláním je vytvořit Velkou rodinu malých dárců a tím zajistit finanční prostředky, které jsou použity na mzdy kněží a služby farnostem, případně je možné prostřednictvím Fondu PULS podpořit jiný projekt, např. Noc kostelů. Příspěvkem do tohoto fondu si tak farnost zajišťuje především možnost mít vlastního kněze ve své farnosti.

Přispět do fondu může každý dle svého vlastního uvážení, a to i bez zaregistrování. Je možné přispívat pravidelně v tzv. donátorském programu, kdy si sami zvolíte výši příspěvku, nebo jednorázově, anonymně. Jako donátor, tedy registrovaný dárce obdržíte kartu donátora, kdy držitelům jsou nabízeny různé bonusy a výhody. Za donátory je pravidelně sloužena mše svatá v Brně.

Výše příspěvků do Fondu PULS činí 480 Kč za rok 2020 za každou dospělou osobu ve farnosti. Výše příspěvku pro farnost Brankovice tak činí asi 50.000 Kč. Děkujeme za každý příspěvek, kterým do Fondu PULS přispějete a tím pomůžete farnosti zajistit do budoucna ve své farnosti kněze.

Přesunout se na začátek