Aktuality

Postní zastavení – inspirace pro prožití postní doby

Úno 22, 2023

Vstoupili jsme do postní doby, která je pro nás křesťany dobou naší vnitřní obnovy a přípravy na Velikonoce, kdy obnovíme svůj křestní slib. Chceme vnést do našich životů něco nového.…

Vyprošení Božího slova na rok 2023

Úno 5, 2023

Neděle Božího slova byla stanovena na přání papeže Františka na 3. neděli v mezidobí. Tento den se máme Božímu slovu více věnovat společně i individuálně. Také máme podpořit svými finančními…

Živý betlém 25. 12. 2022 v Milonicích

Pro 23, 2022

Děti a mládež z farností Brankovice, Dobročkovice, Milonice a Nemotice vás zvou na tradiční Živý betlém do Milonic. Přijďte v neděli 25. prosince 2022 v 15:30 ke kostelu v Milonicích.…

Image

Římskokatolická farnost Brankovice

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farností Brankovice, Chvalkovice, Hvězdlice.

Najdete zde aktuální informace ze života těchto farností, přehled plánovaných události, základní informace o křesťanství, náměty k zamyšlení a další texty z katolického prostředí.

Farnost je místní společenství křesťanů, kdy současným duchovním správcem našich farností je ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček.

Aktuální přehled bohoslužeb najdete v ohláškách, další informace najdete v posledním vydání farního časopisu FAIN.

Farní akce

23 – 25. 3. – Duchovní obnova na Svatém Hostýně

1. 4. – Postní duchovní obnova Jak a proč číst Bibli s o. Stanislavem Pacnerem

7. 5. – Pouť v Nemochovicích

21. 5. – Farní pouť do Brna a okolí

28. 5. – Pouť v Malínkách, 11 hod. mše sv. s o. Pavlem Lacinou

4. 6. – Návštěva papežského nuncia J. T. Okolo ve Slavkově, 10:30 hod. mše sv. v zámeckém parku

11. 6. – Boží tělo, 9:30 mše sv. s průvodem po náměstí

18. 6. – První svaté přijímání


Posezení u kávy

Společenství našich farností se schází kromě kostela občas i na faře, abychom si vzájemně povídali na společné téma. Chceme se ale scházet častěji a trochu jinak.

Jednou za měsíc, ve čtvrtek po mši svaté se sejdeme na faře v Brankovicích u kávy nebo čaje. Nebude chybět ani něco dobrého k tomu. Očekáváme farníky i z okolních farností a rádi si popovídáme i s těmi, kdo do kostela nechodí.

Plánované termíny na rok 2023, změna vyhrazena:

  • 19 1.
  • 16. 2.
  • 16. 3.
  • 13. 4.
  • 11. 5.
  • 8. 6.
  • 20. 7.
  • 17. 8.
  • 14. 9.
Image

úterní zamyšlení

Běžím do Betléma s vařečkou

Pro 18, 2022

V hlavě mi už od zapálení první svíčky na adventním věnci běží to stejné pořád znovu a znovu. Dokončit s koncem kalendářního roku všechny své povinnosti v práci, vymyslet a koupit dárky, aby pod stromečkem nebyly jen ponožky, zajistit cukroví, něco ke štědrovečerní večeři, provést důkladný úklid celého domu. A mám na to…

Image

Fond Puls

Fond PULS je zřízen Biskupstvím brněnským, jehož posláním je vytvořit Velkou rodinu malých dárců a tím zajistit finanční prostředky, které jsou použity na mzdy kněží a služby farnostem, případně je možné prostřednictvím Fondu PULS podpořit jiný projekt, např. Noc kostelů. Příspěvkem do tohoto fondu si tak farnost zajišťuje především možnost mít vlastního kněze ve své farnosti.

Přispět do fondu může každý dle svého vlastního uvážení, a to i bez zaregistrování. Je možné přispívat pravidelně v tzv. donátorském programu, kdy si sami zvolíte výši příspěvku, nebo jednorázově, anonymně. Jako donátor, tedy registrovaný dárce obdržíte kartu donátora, kdy držitelům jsou nabízeny různé bonusy a výhody. Za donátory je pravidelně sloužena mše svatá v Brně.

Výše příspěvků do Fondu PULS činí 480 Kč za rok 2020 za každou dospělou osobu ve farnosti. Výše příspěvku pro farnost Brankovice tak činí asi 50.000 Kč. Děkujeme za každý příspěvek, kterým do Fondu PULS přispějete a tím pomůžete farnosti zajistit do budoucna ve své farnosti kněze.

Přesunout se na začátek