Aktuality

Koncert schol 4. 12. 2022

Lis 19, 2022

Při příležitosti oslavy patrona kostela sv. Mikuláše v Brankovicích Vás srdečně zveme na koncert schol v neděli 4.12. 2022 v 16:00. Tentokrát se můžete těšit na písně, které zazní nejen…

Adventní duchovní obnova s o. Josefem Mainclem 26. 11. 2022

Lis 19, 2022

Římskokatolická farnost Milonice srdečně zve na tradiční adventní duchovní obnovu do Uhřic. Letos se uskuteční v sále obecního úřadu 26. 11. 2022 od 16 do 20 hodin a povede ji…

FAIN podzim 2022

Říj 23, 2022

Dny se krátí, podzimní krajina se vybarvuje a my vám přinášíme další číslo farního časopisu FAIN. Pozveme vás na návštěvu na poutního místa Skoky u Žlutic, zavzpomínáne na proběhlé akce…

Image

Římskokatolická farnost Brankovice

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farností Brankovice, Chvalkovice, Hvězdlice.

Najdete zde aktuální informace ze života těchto farností, přehled plánovaných události, základní informace o křesťanství, náměty k zamyšlení a další texty z katolického prostředí.

Farnost je místní společenství křesťanů, kdy současným duchovním správcem našich farností je ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček.

Aktuální přehled bohoslužeb najdete v ohláškách, další informace najdete v posledním vydání farního časopisu FAIN.

Farní akce

23. 10. ve 14:00 – Svátost smíření v Brankovicích, 3 kněží

27. 10. v 16:00 – Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Nemochovicích

27. 10. v 18:00 – Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Brankovicích

30. 10. v 15:00 – Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Chvalkovicích

30. 10. v 16:00 – Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Starých Hvězdlicích

26. 11. v 16:00Adventní duchovní obnova s o. Josefem Maniclem v Uhřicích

4. 12. v 16:00Koncert schol v Brankovicích

5. 12. v 17:00 – Mikulášská nadílka v kostele v Brankovicích

5. 12. v 17:00 – Mikulášská nadílka v kostele v Nových HvězdlicíchPosezení u kávy

Společenství našich farností se schází kromě kostela občas i na faře, abychom si vzájemně povídali na společné téma. Chceme se ale scházet častěji a trochu jinak.

Jednou za měsíc, ve čtvrtek po mši svaté se sejdeme na faře v Brankovicích u kávy nebo čaje. Nebude chybět ani něco dobrého k tomu. Očekáváme farníky i z okolních farností a rádi si popovídáme i s těmi, kdo do kostela nechodí.

Plánované termíny, změna vyhrazena:

  • 14. 4.
  • 12. 5.
  • 9. 6.
  • 7. 7.
  • 4. 8.
  • 1. 9.
  • 13. 10.
  • 10. 11.
  • 8. 12.
Image

úterní zamyšlení

Být jiný, být Danielem

Zář 13, 2022

Pro dnešní zamyšlení je třeba znát příběh Daniela. „Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty – zdravé  a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim…

Image

Fond Puls

Fond PULS je zřízen Biskupstvím brněnským, jehož posláním je vytvořit Velkou rodinu malých dárců a tím zajistit finanční prostředky, které jsou použity na mzdy kněží a služby farnostem, případně je možné prostřednictvím Fondu PULS podpořit jiný projekt, např. Noc kostelů. Příspěvkem do tohoto fondu si tak farnost zajišťuje především možnost mít vlastního kněze ve své farnosti.

Přispět do fondu může každý dle svého vlastního uvážení, a to i bez zaregistrování. Je možné přispívat pravidelně v tzv. donátorském programu, kdy si sami zvolíte výši příspěvku, nebo jednorázově, anonymně. Jako donátor, tedy registrovaný dárce obdržíte kartu donátora, kdy držitelům jsou nabízeny různé bonusy a výhody. Za donátory je pravidelně sloužena mše svatá v Brně.

Výše příspěvků do Fondu PULS činí 480 Kč za rok 2020 za každou dospělou osobu ve farnosti. Výše příspěvku pro farnost Brankovice tak činí asi 50.000 Kč. Děkujeme za každý příspěvek, kterým do Fondu PULS přispějete a tím pomůžete farnosti zajistit do budoucna ve své farnosti kněze.

Přesunout se na začátek