Aktuality

FAIN Vánoce 2021

16. 12. 2021

Ve vánočním vydání našeho farního časopisu FAIN můžete najít zmínku o dalších poutních místech – Křtiny a Lutršték. Dočtete se o aktuálním tématu Synoda, který probíhá ve světové církvi. Tradičně…

FAIN podzim 2021

24. 10. 2021

Podzimní číslo našeho farního časopisu FAIN vychází tradičně před dušičkami. Čtenáři se dozví jaké jsou možnosti slavení svátosti smíření před tímto svátkem, ale také plánované bohoslužby a pobožnosti za zemřelé.…

Svátost smíření 24. 10. 2021

17. 10. 2021

S blížícím se dnem Památky všech zemřelých a v souvislosti s možností získat plnomocné odpustky, bude možné přistoupit ke svátosti smíření v neděli 24. 10. 2021 v kostele sv. Mikuláše…

Image

Římskokatolická farnost Brankovice

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farností Brankovice, Chvalkovice, Hvězdlice.

Najdete zde aktuální informace ze života těchto farností, přehled plánovaných události, základní informace o křesťanství, náměty k zamyšlení a další texty z katolického prostředí.

Farnost je místní společenství křesťanů, kdy současným duchovním správcem našich farností je ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček.

Aktuální přehled bohoslužeb najdete v ohláškách, další informace najdete v posledním vydání farního časopisu FAIN.

farnost v době koronaviru

Pravidla pro účast na bohoslužbách od 25. listopadu 2021

Aktuální opatření Vlády ČR umožňují pořádání bohoslužeb ve vnitřních prostorách (v kostele) bez omezení počtu účastníků při dodržování rozestupů 1,5 metry mezi účastníky. Účastníci si před vstupem vydesinfikují ruce a jsou povinni mít nasazený respirátor FFP2.

V případě pořádání bohoslužeb pod širým nebem se účastníci mohou shromažďovat ve skupinách po 20 osobách, mezi skupinami je třeba dodržovat vzdálenost 2 metry.

Další podmínky účasti na bohoslužbě (očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění, test) se nevyžadují.

Pro ostatní církevní akce kulturního, či společenského charakteru s účastí nad 20 osob je nutné s výjimkou dětí do 12 let prokazovat bezinfekčnost „ON“: certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění, negativním PCR testem starým nejvýše 72 hodin (pouze osoby ve věku 12 -18 let, osoby rozočkované, osoby s kontraindikací k očkování). Dále nesmí účastníci akcí vykazovat příznaky onemocnění Covid-19 a jejich počet nesmí překročit 1000 při koncertech nebo 100 při ostatních akcích.

Činnost pěveckých sborů a schol je umožněna v počtu nejvýše 50 osob, jsou dodržovány rozestupy 1,5 metry a platí stejné podmínky prokazování bezinfekčnosti „ON“ jako u ostatních akcí.

Děkujeme za dodržování pravidel a vzájemnou ohleduplnost.

Přehled aktuálních pravidel pro konání bohoslužeb


Mše online

Můžete využít online přenosů mší z různých kostelů a farností.


Podpora našich farností

V této složité době vám chceme usnadnit způsoby, jak nám můžete finančně přispět. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zveřejnit běžné účty jednotlivých farností (obcí). Vaše finanční dary použijeme zejména na opravu církevních památek a na běžný provoz našich farností.

Image
Image

úterní zamyšlení

Důvěřuj, buď vděčný a pomáhej

30. 11. 2021

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná“ (Přísloví 3, 5-6) Když se podíváme do Bible, zjistíme, že mnoho témat je zaměřených na děkování. Kdekoli na internetu zase najdeme mnoho článků, průzkumů a anket, které ukazují…

Image

Fond Puls

Fond PULS je zřízen Biskupstvím brněnským, jehož posláním je vytvořit Velkou rodinu malých dárců a tím zajistit finanční prostředky, které jsou použity na mzdy kněží a služby farnostem, případně je možné prostřednictvím Fondu PULS podpořit jiný projekt, např. Noc kostelů. Příspěvkem do tohoto fondu si tak farnost zajišťuje především možnost mít vlastního kněze ve své farnosti.

Přispět do fondu může každý dle svého vlastního uvážení, a to i bez zaregistrování. Je možné přispívat pravidelně v tzv. donátorském programu, kdy si sami zvolíte výši příspěvku, nebo jednorázově, anonymně. Jako donátor, tedy registrovaný dárce obdržíte kartu donátora, kdy držitelům jsou nabízeny různé bonusy a výhody. Za donátory je pravidelně sloužena mše svatá v Brně.

Výše příspěvků do Fondu PULS činí 480 Kč za rok 2020 za každou dospělou osobu ve farnosti. Výše příspěvku pro farnost Brankovice tak činí asi 50.000 Kč. Děkujeme za každý příspěvek, kterým do Fondu PULS přispějete a tím pomůžete farnosti zajistit do budoucna ve své farnosti kněze.

Přesunout se na začátek