Aktuality

Plnomocné odpustky

25. 10. 2020

Dne 23. 10. 2020 byl vydán dekret Apoštolské penitenciárie, dle kterého lze plnomocné odpustky získat po celý listopad, a to s ohledem na probíhající pandemii. V České republice je možnost získání odpustků…

Zrušení bohoslužeb od 22. 10. 2020

21. 10. 2020

Milí přátelé, drazí farníci našich farností Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic, vzhledem aktuální situaci a vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády a našich otců biskupů jsou bohoslužby zrušeny od zítřka…

Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!

21. 10. 2020

Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou.…

Image

římskokatolická farnost brankovice

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farností Brankovice, Chvalkovice, Hvězdlice.

Najdete zde aktuální informace ze života těchto farností, přehled plánovaných události, základní informace o křesťanství, náměty k zamyšlení a další texty z katolického prostředí.

Farnost je místní společenství křesťanů, kdy současným duchovním správcem našich farností je ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček.

koronavirová opatření

Zrušení bohoslužeb od 22. 10. 2020

Milí přátelé, drazí farníci,

vzhledem aktuální situaci a vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády a našich otců biskupů jsou bohoslužby zrušeny od zítřka 22. 10. 2020 do odvolání.
Předpokládá se, že mše svaté budou přístupné veřejnosti, alespoň omezeně, orientačně od 2. 11. 2020.  Využijme tuto situaci k modlitbě rodinné a k četbě i meditaci Božího slova osobně i ve společenství vlastní rodiny. Každý den večer ve 20 h se můžeme spojit v modlitbě posvátného růžence s našimi otci biskupy za vítězství nad pandemií Covidu 19.
Vaše zadané mešní úmysly budu sloužit normálně v dané dny privátně v Brankovicích

V modlitbě a s požehnáním Váš
P. Miroslav Slavíček

Mše online

Můžete využít online přenosů mší z různých kostelů a farností.

Image

kalendář akcí

Příprava prvokomunikantů

18. 9. 2020 v 18 hod. na faře v Brankovicích

Pouť k Panně Marii Bolestné

19. 9. 2020 ve 14 hod. v Chvalkovicích

Koná se pouze za příznivého počasí.

Pouť ke Svaté

20. 9. 2020 v 11 hod.

Brigáda na faře

20. 9. 2020 na faře v Brankovicích

Společenství pro dospělé

25. 9. 2020 v 17 hod.

Uskuteční se výlet.

Brigáda na faře

3. 10. 2020 na faře v Brankovicích

Image

Fond Puls

Fond PULS je zřízen Biskupstvím brněnským, jehož posláním je vytvořit Velkou rodinu malých dárců a tím zajistit finanční prostředky, které jsou použity na mzdy kněží a služby farnostem, případně je možné prostřednictvím Fondu PULS podpořit jiný projekt, např. Noc kostelů. Příspěvkem do tohoto fondu si tak farnost zajišťuje především možnost mít vlastního kněze ve své farnosti.

Přispět do fondu může každý dle svého vlastního uvážení, a to i bez zaregistrování. Je možné přispívat pravidelně v tzv. donátorském programu, kdy si sami zvolíte výši příspěvku, nebo jednorázově, anonymně. Jako donátor, tedy registrovaný dárce obdržíte kartu donátora, kdy držitelům jsou nabízeny různé bonusy a výhody. Za donátory je pravidelně sloužena mše svatá v Brně.

Výše příspěvků do Fondu PULS činí 480 Kč za rok 2020 za každou dospělou osobu ve farnosti. Výše příspěvku pro farnost Brankovice tak činí asi 50.000 Kč. Děkujeme za každý příspěvek, kterým do Fondu PULS přispějete a tím pomůžete farnosti zajistit do budoucna ve své farnosti kněze.

Přesunout se na začátek