Aktuality

Účast na bohoslužbách od 23. listopadu 2020

21. 11. 2020

S účinností ode dne 23. 11. 2020 do dne 12. 12. 2020 se omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos,…

Červená středa 25. listopadu 2020

17. 11. 2020

Červená středa je den v roce, ve kterém si připomínáme všechny, kteří jsou ve světě pronásledováni pro víru, pro jejich náboženské přesvědčení. Červená středa připadá na poslední středu před adventem,…

Účast na bohoslužbách od 18. listopadu 2020

17. 11. 2020

S účinností od 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do 20. listopadu 2020 23:59 hod. vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR v době od 5:00 do 20:59…

Image

římskokatolická farnost brankovice

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farností Brankovice, Chvalkovice, Hvězdlice.

Najdete zde aktuální informace ze života těchto farností, přehled plánovaných události, základní informace o křesťanství, náměty k zamyšlení a další texty z katolického prostředí.

Farnost je místní společenství křesťanů, kdy současným duchovním správcem našich farností je ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček.

farnost v době koronaviru

Obnovení bohoslužeb od 22. 10. 2020

V našich farnostech budou bohoslužby obnoveny od nedělní slavnosti Ježíše Krista krále. Dle vládních nařízeních platí od 23. 11. 2020 omezen počet účastníků na bohoslužbě na max. 20. Účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti a před vstupem si vydezinfikují ruce.


Mše online

Můžete využít online přenosů mší z různých kostelů a farností.


Podpora našich farností

V této složité době vám chceme usnadnit způsoby, jak nám můžete finančně přispět. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zveřejnit běžné účty jednotlivých farností (obcí). Vaše finanční dary použijeme zejména na opravu církevních památek a na běžný provoz našich farností.

Image
Image

úterní zamyšlení

Život je běh s překážkami

24. 11. 2020

Každému z nás byl dán nějaký talent, nějaké nadání. Je na nás, jak s tím naložíme, a co budeme dělat. Máme veškeré vybavení, které pro náš život zde na zemi potřebujeme.  Ne všichni však tyto dary používají tak, jak by měli. Někteří si prostě nepřečetli návod. Kde ten návod ale najdeme? Ježíšův…

kalendář akcí

Příprava prvokomunikantů

18. 9. 2020 v 18 hod. na faře v Brankovicích

Pouť k Panně Marii Bolestné

19. 9. 2020 ve 14 hod. v Chvalkovicích

Koná se pouze za příznivého počasí.

Pouť ke Svaté

20. 9. 2020 v 11 hod.

Brigáda na faře

20. 9. 2020 na faře v Brankovicích

Společenství pro dospělé

25. 9. 2020 v 17 hod.

Uskuteční se výlet.

Brigáda na faře

3. 10. 2020 na faře v Brankovicích

Image

Fond Puls

Fond PULS je zřízen Biskupstvím brněnským, jehož posláním je vytvořit Velkou rodinu malých dárců a tím zajistit finanční prostředky, které jsou použity na mzdy kněží a služby farnostem, případně je možné prostřednictvím Fondu PULS podpořit jiný projekt, např. Noc kostelů. Příspěvkem do tohoto fondu si tak farnost zajišťuje především možnost mít vlastního kněze ve své farnosti.

Přispět do fondu může každý dle svého vlastního uvážení, a to i bez zaregistrování. Je možné přispívat pravidelně v tzv. donátorském programu, kdy si sami zvolíte výši příspěvku, nebo jednorázově, anonymně. Jako donátor, tedy registrovaný dárce obdržíte kartu donátora, kdy držitelům jsou nabízeny různé bonusy a výhody. Za donátory je pravidelně sloužena mše svatá v Brně.

Výše příspěvků do Fondu PULS činí 480 Kč za rok 2020 za každou dospělou osobu ve farnosti. Výše příspěvku pro farnost Brankovice tak činí asi 50.000 Kč. Děkujeme za každý příspěvek, kterým do Fondu PULS přispějete a tím pomůžete farnosti zajistit do budoucna ve své farnosti kněze.

Přesunout se na začátek