Aktuální pravidla konání bohoslužeb

Od 15. června se konají bohoslužby v našich farnostech podle pravidelného režimu, zůstávají však v platnosti následující pravidla. Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel: Bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 500 osob; Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce; Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie; Vynechává […]

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Dnes byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby […]

Velikonoční pobožnost Cesta světla

Cesta světla (Via Lucis) je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). Byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990. Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, […]

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento […]

Přesunout se na začátek