Postní zastavení

Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Tento čas bychom měli strávit přípravou na Velikonoce. Neříkejme si, že je teprve první den a máme času dost. Neodkládejme věci, až budeme mít víc času nebo až budeme méně unavení. Nabízíme Vám připojit se k nám a každý den si přečíst krátký úryvek z Písma se zamyšlením. Nezabere to více jako pět minut.

Postní doba – den 7

„U Boha není nic nemožného.“ (Lukáš 2,37)

Uvědomuješ si, co to skutečně znamená? Zítra se můžeš probudit do nového světa. Máš ale takovou víru, abys opravdu věřil tomu, že u Boha je možné úplně všechno? Jsi schopný něco obětovat pro to, o co prosíš? Už jsi to udělal?

Postní doba – den 6

Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ (Římanům 8,16)

Ježíš věděl, kdo je a kým je. Hlas z nebe řekl: „To je můj Syn…“ Ježíš nemá pochybnost kdo je a kam patří. To je v něm silně zakotvené a ani utrpení, které ho čeká, to nedokáže změnit. I já chci žít s takovým přesvědčením. Chci vědět, kdo jsem a chci slyšet ten hlas, že jsem milovaný. Začněme prožívat postní dobu ještě hlouběji tak, abychom našli hlubší vztah s Ježíšem a Duchem Svatým, který nás v této Pravdě utvrzuje.

Postní doba – den 5

Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná.“ (Přísloví 15,19)

Je neděle, konec týdne. Je pátý den. Snažit se číst každý den Písmo, zamyslet se a připravovat se na Velikonoce se může zdát vyčerpávající. A tak si řekneme, že už jsme něco přečetli, nějak se připravili a to bude stačit. Ale nebuďme líní. Najdi si čas. Auto, o které se z lenosti nestaráš brzy zreziví, zadře se motor a bude nepojízdné. Opravovat tak rozbité věci je pak mnohem náročnější než strávit několik minut denně běžnou údržbou. Tak je tomu i v duchovním životě. Najdi sílu a odhodlání tentokrát na této cestě postní dobou vydržet.

Postní doba – den 4

„Odedávna se mi ukazoval Hospodin: Miluji tě láskou jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství.“ (Jeremiáš 31,3)

V minulých dnech jsme mluvili o smrti, o uvědomění si, že náš život na zemi je omezený. Ale tajemství mého života je jasné – jsem z Boha, žiji skrze Něho a vrátím se k Němu. Můj život tím získává jiný rozměr, nesmrtelnost. A to jen proto, že Bůh nás miluje. Dokážeš si takovou lásku vůbec představit? Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Milujme ho tedy také láskou, která trvá navěky.

Postní doba – den 3

„Raději když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu tě odmění.“ (Matouš 6,6)

Máš nějaké místo, kde se chceš více modlit? Jsou nějaká speciální místa, kde se cítíš blíž k Bohu? Venku v přírodě, v autě, v pokoji, u zapálené svíčky? Můžeme se modlit kdekoli, ale některá místa nám mohou při modlitbě pomoci. Bůh je přítomný všude. Problémem je to, že my nejsem právě tam, kde opravdu jsme. Je začátek postní doby. Najdi si své místo, kde se budeš modlit.

Postní doba – den 2

„Žít to je pro mě Kristus a umřít to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám.“ (Filipským 1, 21,21-24)

Jak se na svůj život dívám já? Jaký mám pohled na smrt? Když si uvědomím, že jsem na světě po určitou dobu, jak chci tento čas využít, jakými věcmi má pro mě opravdu cenu se zabývat? I když se mi zrovna nedaří to, co chci v životě stihnout, spoléhám na Boha, že mě vede po správné cestě? Vnímám kam mě vede?

Postní doba – den 1 – Popeleční středa

„V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“ (Genesis 3,19)

Příběh o stvoření začíná tím, že Bůh vezme prach (hlínu) a zformuje lidskou bytost, do jejíž plic vdechne život. Jaké to je pro mě slyšet, že jsem prach? Je moje reakce s povzdechem: „Ano, já vím, mnoho toho ode mne nečekej, mám sny, ale ty se stanou prachem, není zde naděje.“ Nebo je moje reakce opačná: „Já vím, ale ukážu ti. Ukážu ti, že dokážu něco udělat.“ Obě reakce působí tak, že být prach není dobré. Ale Bůh stvořil člověka z prachu a řekl, že je to dobré.

Přesunout se na začátek