Kontakty

Farnost

Římskokatolická farnost Brankovice
Náměstí 109
683 33 Brankovice

IČO: 61729752

Farář: P. ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček
Telefon: +420 734 796 983
E-mail: miroslav.slavicek@gmail.com

Trvalý jáhen: Mgr. Drahomír Čermák
Telefon: +420 723 391 972

Kněze v případě nepřítomnosti zastupuje v naléhavých případech (zaopatření umírajícího, pohřeb): P. Stanislav Mahovský z farnosti Milonice (tel. č. +420 608 077 718) nebo P. Tomáš Fránek z farnosti Bučovice (tel. č. +420 777 210 010).

Děkanství

Farnost Brankovice patří do děkanství slavkovského.

Děkan: P. ICLic. Mgr. Jiří Janoušek
Telefon: +420 737 588 867
E-mail: slavkov@dieceze.cz

Správa webu

V případě dotazů a návrhů k úpravě obsahu webových stránek se nám můžete ozvat e-mailem webmaster.farnostbrankovice@gmail.com.

Přesunout se na začátek