Zamyšlení

 

Život je běh s překážkami

24. 11. 2020

Každému z nás byl dán nějaký talent, nějaké nadání. Je na nás, jak s tím naložíme, a co budeme dělat. Máme veškeré vybavení, které pro náš život zde na zemi potřebujeme.  Ne všichni však tyto dary používají tak, jak by měli. Někteří si prostě nepřečetli návod. Kde ten návod ale najdeme? Ježíšův…

S chybami a vírou apoštola Petra

17. 11. 2020

Apoštola Petra zná z Bible spousta lidí. Byl to přece jeden z Dvanácti. Člověk, který žil v době Ježíše a neznal ho jen z vyprávění. Člověk, který s ním mluvil a byl mu stále nablízku. Ale Petrův život nebyl jednoduchý. Měl před sebou velký cíl. Měl se stát skálou, na které bude vybudována církev Petr…

Život není dálnice

10. 11. 2020

V minulém týdnu jsme se zamysleli nad tím, co pro nás znamená čas a jakým způsobem se ho máme snažit využít. Chceme tedy investovat čas do dobrých věcí, do věcí, u kterých Bůh očekává, že během našeho života stihneme udělat. Ale co od nás vlastně Bůh očekává?  Abychom dokázali odpovědět, je…

Nedovolme zlodějům vzít nám náš čas

3. 11. 2020

Čas se začal počítat se stvořením světa. Bůh stvořil čas. Úmyslně. Bůh stvořil světlo, oddělil jej od tmy, počítal se první den. A pokud existuje začátek času (jak ho známe dnes) bude existovat i konec. Apoštol Petr uvádí, že konec času bude v den, kdy znovu přijde Pán. (Druhý list Petrův…

Modlitba jako komunikace

27. 10. 2020

Modlitba je spojení, komunikace s Bohem. V tomto článku se zkusíme podívat na způsoby komunikace s Bohem. Někteří se modlí v tichosti, někteří se naopak potřebují slyšet, někteří se modlí zpěvem, tancem, jiní ve společenství. Někdo má v oblibě krátké modlitby, jiní volí modlitby delší. Někdo se modlí známými naučenými modlitbami, jiní volí vlastní slova.…

Přesunout se na začátek