Zamyšlení

Nový rok, nový začátek

Led 3, 2024

S příchodem nového roku přichází i řada předsevzetí. Člověk hodnotí svůj život a chce se stát novým, jiným, lepším člověkem. Ať už je to předsevzetí, že bude žít zdravě, že zhubne, že bude více času trávit s rodinou, že změní práci, že bude žít každý den na 200 %, že si splní svůj sen, má opravdu vůli na sobě pracovat a něco změnit. Někdo to vydrží jednu hodinu, někdy týden, měsíc, někdy…

Bůh tě nechce zlomit

Dub 4, 2023

Dostal/a ses někdy do situace, kdy jsi byl na dně a přemýšlel/a jsi, jestli se tě Bůh tímto snaží něco naučit nebo tě trestá? Prosil/a jsi někdy na kolenech a prosil/a jsi, aby ti Bůh pomohl i když zrovna nerozumíš své životní situaci? Pokud trpíš a prožíváš jakoukoli bolest, dovol…

Běžím do Betléma s vařečkou

Pro 18, 2022

V hlavě mi už od zapálení první svíčky na adventním věnci běží to stejné pořád znovu a znovu. Dokončit s koncem kalendářního roku všechny své povinnosti v práci, vymyslet a koupit dárky, aby pod stromečkem nebyly jen ponožky, zajistit cukroví, něco ke štědrovečerní večeři, provést důkladný úklid celého domu. A mám na to…

Být jiný, být Danielem

Zář 13, 2022

Pro dnešní zamyšlení je třeba znát příběh Daniela. „Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty – zdravé  a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim…

Můžeš se spolehnout

Zář 6, 2022

Ten který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. (Efeským 3, 20-21). Roky, které strávíš v luxusu, pohodlí a požitcích se nemohou nikdy dorovnat jednomu dni který strávíš s Bohem, v jeho přítomnosti, tak, že opravdu zakoušíš jeho lásku. A uvědom si, že…

Přesunout se na začátek