Kostel Všech svatých

Filiální kostel Všech svatých ve Starých Hvězdlicích je významnou románskou stavbou. Byl postaven v 1. pol. 13. století. V 17. století proběhla barokní přestavba. Kolem kostela se nachází hřbitov, který je postupně rozšiřován.

Od roku 2004 probíhala rekonstrukce kostela, na které se finančně podíleli jak farníci, tak obec a Ministerstvo kultury. Opravy se týkaly vnějších i vnitřních zdí kostela, výmalby, osvětlení, krytiny, věže či oltáře.

Dne 7. července 2019 byl při slavnostní mši posvěcen kamenný oltář z božanovského pískovce, do něhož byly uloženy ostatky neznámého světce z předchozího oltáře, ostatky sv. Felicity a Perpetui a sv. Deodáta.

 

 

Přesunout se na začátek