Křesťanské památky v okolí Chvalkovic

Sousoší patronů proti morové ráně

Na návsi ve Chvalkovicích, jižně od kostela je postaveno veliké sousoší patronů proti morové ráně. Svatá Rozalie, Sv. Še bestián, Svatý Roch a Svatý Jan Nepomucký. Na rubu sochy sv. Šebestiána je nápis: Chválí Chvalkovice ctně sv. Šebestiána, spolupatrona, řkouce,  že tu přestala morová rána r. 1716. Celé sousoší bylo dokončeno za časů kněze Jana Ignatiusa Hossa, toho času faráře roku 1718. Sousoší bylo potom obnovováno v letech 1832,1871,1888. Další velké opravy se dočkala tato památka až po roce 1990. Ze všech okolních i vzdálenějších osad sem chodívala veliká procesí na poděkování. Z Nítkovic a Hvězdlic chodí poutníci dodnes – psáno v roce 1925.

Sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje

Na návsi v horní části obce dal postavit sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje farář Josef Pospěch v roce 1877,  ještě v tomtéž roce dal přestavit kapli v Nemochovicích. Původní pískovcové sousoší se postupně rozpadávalo a až na konci 20. století bylo nahrazeno litinovou replikou umístěnou na původní podstavec.

Hřbitov

Hřbitov byl původně kolem kostela, což dokazovaly výkopové práce při kopání základů pod sochu Panny Marie. Bylo vyzvednuto mnoho kosterních pozůstatků. Nový hřbitov za vesnicí směr Hvězdlice byl založen roku 1785. V roce 1814 byla na hřbitově postavena kaple svatého Kříže. Kapli nechal postavit Arnošt, rytíř z Paburku.

Kaplička

Kaplička u větrného mlýna byla postavena v roce 1950 na pozemku Jana Vítka, po vzájemné dohodě pana Vítka a faráře, konsistorního rady Antonína Kellera. Je velmi vkusně upravena jak zvenku, tak i uvnitř. Je zasvěcena Bolestné Panně Marii, která drží na svých kolenou Krista sňatého z kříže. Dodnes je v péči rodiny Vítků a jejich potomků a nástupců. Dnes se o kapli stará Marie Sigmundová, roz. Machalová se svým manželem, který je vnukem pana mlynáře Vítka

 

Autor článku: J. Štukavec

Přesunout se na začátek