Kostel sv. Floriána

Současný barokní filiální kostel sv. Floriána společně s mramorovým křížem je kulturní dominantou celé obce. Byl postaven na místě bývalé dřevěné kaple, kterou postavil kníže Václav z Lichtenštejna společně s celou obcí. V roce 1877 byla kaple přestavěna. O přestavbu se zasloužil p. Josef Pospěch a byla financována z darů a dobrovolnických prací. Od května 1958 je kostel prohlášen NPÚ za kulturní památku.

Rozsáhlá oprava byla v roce 2014, kdy byla vyměněna celá konstrukce střechy, krytina, byla provedena nová elektroinstalace a opraveny vnitřní omítky. Současně se opravovala i věž , a to měděné oplechování, venkovní omítky a nátěr. Rekonstrukce kostela byla vyčíslena na cca 2,5 mil. Kč. O rok dříve v roce 2013 proběhla oprava mramorového kříže před kostelem.

Dne 14. září 2014 po rekonstrukci se konalo znovuvysvěcení kostela. Proběhla slavnostní mše svatá a následoval koncert duchovní hudby pod vedením J. Nováka.

V roce 2016 byla také zrestaurována kazatelna. V současnosti se uvažuje o opravě dalšího vnitřního vybavení kostela.

 

 

Text převzatý z webových stránek: http://www.nemochovice.eu/

Přesunout se na začátek