Encyklika Laudato si

„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“ (Encyklika Laudato si, bod 160)

Papež František v encyklice Laudato si vyzývá všechny, nejen katolíky, aby si uvědomili, že je třeba ekologické obrácení. Encyklika není pouze ekologická, ale ukazuje i lidský a sociální rozměr. Je třeba zamyslet se nad cílem naší práce, nad smyslem života na zemi, nad skutečnými hodnotami.

Samotný význam slova Laudato si (Pochválen buď) má připomínat, že i my jsme součástí země, že k životu potřebujeme vzduch i vodu a je na nás, abychom společně pečovali o planetu.

Přestože je ochrana životního prostředí a vliv lidí na přírodu diskutovaným tématem a někteří toto vnímají jako existenční problém, encyklika obsahuje uklidňující naději. „Lidstvo je stále schopné společně pracovat na budování našeho společného domova“ (Encyklika Laudato si, bod 13)

Celý text encykliky Laudato si najdete ke stažení v různých formátech na Paulínky.cz

Přesunout se na začátek