365 dní s otcem Piem

V roce 2021 byla vydána kniha 365 dní s otcem Piem, ve které jsou sesbírány jeho myšlenky, tak, abyste měli co číst po celý rok. Otec Pio byl zpovědník několika desítek lidí. Tyto vedl a svými dopisy je podporoval ve víře. V následujícím textu je úryvek z knihy.

„Jestliže pohled na vlastní život se skládá pouze z představení hříchů, jichž se člověk dopustil, pak to není pravdivý pohled, a proto pochází od zlého ducha. Ježíš vás miluje a Ježíš již odpustil  všechna vaše provinění, a proto není třeba, abyste podléhala duchovním tísním. Kdo by se vás snažil přesvědčit o opaku, určitě by pouze ztrácel čas. Nevěřit v Ježíšovu lásku a v jeho odpuštění by znamenalo urážet Srdce toho, kdo nás tak něžně miluje.“

„Vždycky měj jasně na paměti, že synové Izraele museli po čtyřicet let putovat pouští, aby směli dospět do zaslíbené země, ačkoli by na tuto cestu stačilo pouhých šest týdnů…Sám Mojžíš, jenž byl velkým Božím přítelem zemřel na hranicích zaslíbené země… Nehleď tolik na cestu, kterou musíš procházet, a upírej oči stále na toho, kdo tě po ní vede, hleď směrem k nebeské vlasti, do níž tě Pán chce přivést. Proč by sis měla lámat hlavu tím, jestli tam dojdeš po pouštích, nebo jestli tvá cesta povede po polích?“

„Dále vás naléhavě prosím, abyste neztrácel čas myšlenkami na minulost. Pokud byla minulost naplněna dobrem, pak za to vzdejme díky Bohu. Pokud byla minulost naplněna nepravostmi, odevzdejme ji do milosrdenství nebeského Otce… Ze všech sil se snažte uniknout tomu, co by rozrušovalo a znepokojovalo vaše srdce.“

Citováno z: 365 dní s otcem Piem: z duchovní korespondence, uspořádal Gianluigi Pasquale, Karmelitánské nakladatelství, 2021, s. 533, ISBN 9778-80-7566-227-9

Přesunout se na začátek