Bez rukou a bez nohou, ale šťastný

Stalo se to dne 4. 12. 1982. Tento den se v Austrálii narodil malý chlapec, kterého rodiče pojmenovali Nicholas James Vujicic, dnes známější jako Nick Vujicic. S tímto chlapcem měl Bůh velký plán. Nick se narodil bez nohou a bez rukou. Jeho rodiče cítili smutek a křivdu, ale nepřestali věřit v Boha, který má pro ně plán a jistě na ně nezapomněl,  překonali to a zahrnovali Nicka veškerou láskou a podporovali jej. Nick si uvědomoval, že není jako ostatní děti jeho věku, že nemá ruce, nemá nohy, je omezený od běžných denních činností, cítil se na ostatních závislý. A tak se jako osmiletý chlapec rozhodl pro sebevraždu. Ale nedokázal to. Cítil se tak osamocený tak, že ve svých deseti letech se pokusil o sebevraždu podruhé. Ale Bůh s ním měl jiné plány, a proto se mu to nepodařilo.

Nick vyrůstal v křesťanském prostředí, byl vychováván k víře, četl Bibli. A právě tam viděl, jak Ježíš uzdravil slepého. A byl to jeden z okamžiků, které zapříčinily změnu v Nickově životě. Nick se podvolil Boží vůli, začal věřit v tom, že na něj Bůh nezapomněl, ale stejně jako měl plán pro slepce, tak měl plán i pro něj. Sám Nick uvedl, že „Nezměnil okolnosti v nichž žiji, ale změnil moje srdce.“ Na otázku odpověděl „ano, důvěřuji ti“.

A všechno se změnilo.

Nyní je Nick ženatý a má 4 děti. Není to úžasné? Zničený osmiletý chlapec bez rukou a nohou se plně odevzdal Boží vůli a ten jej odměnil šťastným životem. Nick vystudoval školu, založil společnost, neziskovou organizaci, je křesťanským řečníkem, jezdí na skateboardu, hraje fotbal, sportuje.

Je šťastný, protože poznal Boha.

Přesunout se na začátek