Nový rok, nový začátek

S příchodem nového roku přichází i řada předsevzetí. Člověk hodnotí svůj život a chce se stát novým, jiným, lepším člověkem. Ať už je to předsevzetí, že bude žít zdravě, že zhubne, že bude více času trávit s rodinou, že změní práci, že bude žít každý den na 200 %, že si splní svůj sen, má opravdu vůli na sobě pracovat a něco změnit. Někdo to vydrží jednu hodinu, někdy týden, měsíc, někdy je odhodlání tak vysoké, že předsevzetí vydrží celý rok.

Když se díváme na minulý rok, dokážeme zhodnotit, co se podařilo, co se nepodařilo, vzpomínáme na to, kde jsme byli, co jsme zažili, koho jsme potkali. A to nás může vést k mnohem hlubším vzpomínkám na časy, kdy jsme měli spoustu plánů do budoucnosti, představy o svém životě, hodnotíme, čeho jsme dosáhli. Ať už jste věřící člověk nebo nevěřící musíte si přiznat, že v mnoha případech se objevily nepředvídatelné okamžiky, které narušily vaše plány. Někdy byly tyto okamžiky pozitivní a nazvete to štěstím, někde negativní. My křesťané však věříme tomu, že Bůh zná naši životní cestu a vede nás po ní tak, abychom byli šťastní. Bible říká, že „těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Římanům 8,28) a také, že „Bůh je věrný …. uprostřed zkoušky poskytne východisko, abyste mohli obstát.“ (1 Korintským 10,13).

Uvažujme o tom, jaké novoroční předsevzetí si vezmeme, zda takové předsevzetí z nás učiní skutečně lepšího člověka, zda nás posune k cíli, který máme. Jaký cíl vlastně máme? Nezapomeňme, že máme průvodce. Duch svatý ukazuje cestu, o které věříme, že je pro nás ta nejlepší, abychom dosáhli věčného života s Bohem, života po smrti. Navíc, když budeme vnímat tento náboženský rozměr, a necháme se po takové cestě vést, budeme rozpoznávat, zda naše předsevzetí jsou správná.

Potom se můžeme dostat na křižovatky, kdy nevíme, zda se jedná o zkoušky vytrvalosti nebo o překážky, které nás mají směřovat k jinému, lepšímu cíli. A právě v takových případech postačí krátké Veni sancte spiritus.

Přesunout se na začátek