Farnost Brankovice

Sbírka na rekonstrukci farní zídky v Brankovicích

Určitě někteří víte, že farní zídka lemující obecní chodník směřující k obchodu je už nějakou dobu ve velmi špatném stavu a některé její části dokonce ve stavu havarijním. Tuto zídku jsme se rozhodli nejenom rekonstruovat, ale také restaurovat. S tím souvisí právě sbírka v neděli 16. 7. a pak sbírka o letních mariánských hodech v neděli 20. 8. […]

Roráty

Každou adventní sobotu v 7:00 hod v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích je možnost se připojit k rorátům. Slovo roráty pochází z latinského „Rorate coeli de super“, což znamená Rosu dejte nebesa shůry. Jsou to mariánské ranní mše svaté, které se konají v adventní době. Původ rorátů nalezneme již od doby Karla IV.

Mše svatá u „Svaté“

Stejně jako každý rok probíhá v září mše svatá u kapličky zasvěcené Panně Marii Bolestné. Nachází se na pravé straně za Brankovicemi na cestě do Malínek. Kaplička byla vybudována v roce 1704. Na tomto mstě je pramen pitné vody. Velké opravy tohoto místa byly v roce 2008. V posledních letech se u Svaté konají pravidelné […]

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně, známé také pod názvem „Boží Tělo“ se slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice. V našich v našich farnostech proběhla tato slavnost dne 23. června 2019. Slavnost je ustanovena, abychom si připomněli přítomnost Ježíše Krista v eucharistii jako Boha i jako člověka. Od 15. století se stává tradicí slavnostní průvod […]

Celosvětové setkání mládeže v Panamě

Tradiční celosvětové setkání mládeže se ve dnech 14.1.-27.1 2019 konalo v Panamě.  Hlavním tématem tohoto setkání byl verš: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Obvykle bývá setkání v letních měsících, ale v Panamě jsou právě v lednu letní prázdniny. První týden probíhal ve farnosti BuenaVista, kde poutníci z České republiky byli […]

Přesunout se na začátek