Roráty

Každou adventní sobotu v 7:00 hod v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích je možnost se připojit k rorátům.

Slovo roráty pochází z latinského „Rorate coeli de super“, což znamená Rosu dejte nebesa shůry. Jsou to mariánské ranní mše svaté, které se konají v adventní době. Původ rorátů nalezneme již od doby Karla IV.

Přesunout se na začátek