Farní pouť do Sazovic a Luhačovic 22. 5. 2022

Srdečně Vás zveme na společnou pouť farností Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice. Naším cílem budou Sazovice, kde se budeme slavit mši svatou v 10:00 v kostele sv. Václava. Dále pojedeme do Luhačovic, kde bude v 16:00 požehnání v kostele sv. Rodiny. Cena jízdného autobusem 300 Kč, časy odjezdy autobusu z jednotlivých obcí budou upřesněny podle počtu […]

Koncert schol 15. 5. 2022

Farnost Brankovice Vás srdečně zve na koncert farních schól, který se uskuteční v neděli 15. 5. 2022 v 18:00 v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích. Vystoupí scholy z Milonic, Nemotic, Dobročkovic a Brankovic. Těšit se můžete na více jak 25 účinkujících.

FAIN Velikonoce 2022

Co přináší velikonoční vydání našeho farního časopisu? Připomeneme si průběh křesťanských Velikonoc a s nimi spojené tradice a zvyky. V rámci seriálu poutních míst si představíme Neratov v Orlických horách. Můžete se také dozvědet o životě sv. Barbory a sv. Kateřiny Alexandrijské, jejíchž sochy jsou součástí oltářního objektu v kostele ve Chvalkovicích. Nechybí ani tradiční […]

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři,jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanecSvatého otce.Modlitba ze svatopetrské baziliky […]

Přesunout se na začátek