Světový den nemocných 11. 2. 2021

Světový den nemocných byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. a je stanoven na 11. 2. Tento den si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech. Zkusme si zvláště v tento den vzpomenout na všechny nemocné a trpící, zvláště nyní, v souvislosti s onemocněním Covid-19. Buďme jim nablízku, sdílejme s nimi jejich bolest. Ale také si […]

Tříkrálová sbírka 2021 online

Letos náš v našich domovech nemůžou navštívit tradiční koledníci v kostýmech Tří králů a sbírka pro Charitu České republiky se přesouvá do online prostoru. Příspěvky z naší farnosti tradičně putují na potřeby Oblastní charity Hodonín. Můžete přispět několika způsoby: Online koleda www.trikralovasbirka.cz Bankovní převod číslo účtu: 66008822/0800 variabilní symbol 77706400 Dárcovská SMS Pošlete jednorázovou nebo […]

Betlémské světlo

„Pravé světlo světa je Kristus. Ten je první a poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru. Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou jenom jeho odleskem, symbolem.“ (cit. Betlémské světlo, Úvodní slovo, dostupné na https://www.betlemskesvetlo.cz/?page_id=157) Betlémské světlo, které je zapálené v jeskyni v Betlémě, ve které se měl narodit Ježíš, je jeden […]

Zrušení bohoslužeb ve Chvalkovicích

Na vědomost se dává, že od 23. 12. 2020 až do odvolání se ve farnosti Chvalkovice u Bučovic z preventivních důvodů ruší veškeré bohoslužby včetně Betlémského světla. Doufejme, že se snad sejdeme ke slavení svátečních bohoslužeb v měsící lednu 2021. Se srdečným přáním požehnaných Vánoc a štastěnjšího nového roku 2021 o. Miroslav

Přehled vánočních a novoročních bohoslužeb

ČT 24. 12. Štědrý den 16:00 Brankovice – mše sv. 16:00 Nové Hvězdlice – bohoslužba slova 17:00 Chvalkovice – bohoslužba slova PÁ 25. 12. Narození Páně 9:30 Chvalkovice – mše sv. 11:00 Brankovice – mše sv. SO 26. 12. Sv. Štěpána 8:15 Nové Hvězdlice – mše sv. 9:30 Nemochovice – bohoslužba slova NE 27. 12. […]

Přesunout se na začátek