FAIN zima 2022

Adventní doba se nám brzy naplní a my budeme moci prožívat Vánoce, připomínku narození našeho Spasitele. Nabízíme vám opět dalšího číslo farního časopisu, ve kterém najdete přehled vánočních bohoslužeb, informace kde získat Betlémské světlo nebo termíny Tříkrálové sbírky. V seriálu o poutních místech vám představíme Provodov. Znovu se vrátíme k synodě, která rezonuje celou církví […]

FAIN podzim 2022

Dny se krátí, podzimní krajina se vybarvuje a my vám přinášíme další číslo farního časopisu FAIN. Pozveme vás na návštěvu na poutního místa Skoky u Žlutic, zavzpomínáne na proběhlé akce z našich farností a představíme stručný program na několik příštích týdnů. Prosba za mír je v době blízkého válečného konfliktu mimořádně důležitá, připojte se společně […]

Přesunout se na začátek