FAIN

Dušičkový FAIN 2023

V tomto čase máme možnost zaměřit svou pozornost na naše drahé zemřelé, ať už návštěvou hřbitovů, modlitbou či získáním plnomocných odpustků. V novém čísle farního časopisu najdete k tomuto tématu potřebné informace, včetně termínů bohoslužeb a pobožností za zemřelé. Využít můžete i více možností ke slavení svátosti smíření. Jak už je ve FAINu zvykem, navštívíme […]

Hledáme nové autory FAINu

Na vzniku našeho farního časopisu FAIN se pravidelně podílí redakční rada. Uvítáme však i nové příspěvovatele a autory, kteří by chtěli napsat nějaký článek. Může se jednat o popis návštěvy nějakého poutního místa, svědectví, úvahu či zamyšlení nad křesťanskými tématy nebo reportáž z proběhlých akcí našich farností. Moc si vážíme každé pomoci a příspěvku. Své […]

Prázdninový FAIN 2023

Letní číslo našeho farního časopisu je tady. Můžete se inspirovat návštěvou mariánského poutního místa La Salette ve Francii. Nabízíme ohlédnutí za poutí našich farností do Brna a reportáž z návštěvy papežského nuncia ve Slavkově. Věděli jste, že má naše farnost svůj úryvek Božího slova a jak s ním můžete naložit? Modlitební okénko zase přináší inspiraci […]

Velikonoční FAIN 2023

Velikonoce jsou vrcholem křesťanského roku a již tradičně vám v tuto dobu přinášíme nové číslo našeho farního časopisu. Najdete zde inspiraci, jak tyto sváteční dny duchovně prožít a zakusit tak opravdovou radost. Někteří farníci se na velikonoční svátky připravovali duchovní obnovou na Svatém Hostýně a napsali o této události reportáž. Mezi významná poutní místa na […]

FAIN zima 2022

Adventní doba se nám brzy naplní a my budeme moci prožívat Vánoce, připomínku narození našeho Spasitele. Nabízíme vám opět dalšího číslo farního časopisu, ve kterém najdete přehled vánočních bohoslužeb, informace kde získat Betlémské světlo nebo termíny Tříkrálové sbírky. V seriálu o poutních místech vám představíme Provodov. Znovu se vrátíme k synodě, která rezonuje celou církví […]

Přesunout se na začátek