Sbírka na rekonstrukci farní zídky v Brankovicích

Určitě někteří víte, že farní zídka lemující obecní chodník směřující k obchodu je už nějakou dobu ve velmi špatném stavu a některé její části dokonce ve stavu havarijním. Tuto zídku jsme se rozhodli nejenom rekonstruovat, ale také restaurovat. S tím souvisí právě sbírka v neděli 16. 7. a pak sbírka o letních mariánských hodech v neděli 20. 8. Nuže, laskavě si Vás dovolujeme požádat o štědrý finanční dar. Předem velké díky

Přesunout se na začátek