Hledáme nové autory FAINu

Na vzniku našeho farního časopisu FAIN se pravidelně podílí redakční rada. Uvítáme však i nové příspěvovatele a autory, kteří by chtěli napsat nějaký článek. Může se jednat o popis návštěvy nějakého poutního místa, svědectví, úvahu či zamyšlení nad křesťanskými tématy nebo reportáž z proběhlých akcí našich farností. Moc si vážíme každé pomoci a příspěvku.

Své příspěvky můžete posílat e-mailem s předmětem FAIN. Příspěvky v papírové podobě můžete vhodit do poštovní schránky na faře, obálku označte heslem FAIN. Bude–li váš příspěvek otištěn, bude podepsán jen vašim křestním jménem nebo vaší zkratkou, kterou si sami vytvoříte

Jak vzniká FAIN?

Každé nové číslo bulletinu začne vznikat asi 8–10 týdnů před tím, než se dostane do vašich schránek. Redakční rada se domluví na obsahu a na tom, kdo co napíše. Protože chceme, aby se na tvorbě podílelo více autorů, oslovujeme i lidi mimo redakci.

Články se poskládají podle konceptu a předloží ke schválení otci Miroslavovi, který nese za FAIN zodpovědnost.

Základní osnova každého čísla je:

  1. Úvod nebo citát
  2. Poutní místo
  3. Důležité informace z dění církve
  4. Úvaha, zamyšlení, osobní svědectví nebo článek z jiných křesťanských zdrojů
  5. Informace a zážitky z proběhlých akcí
  6. Pozvánky na chystající se akce
  7. Modlitba, závěr.

Projdeme-li si jednotlivá čísla výtisků, nenajdeme v nich vždycky všecko, co je uvedené v osnově. Zvláště body 3, 4 a 5 jsou pohyblivé, záleží na dění a okolnostech. Úvahy a ostatní, zahrnuté ve 4. bodě, se dosazují podle volného místa tak, aby měl výtisk 4, 6 nebo 8 stránek. Po schválení obsahu se pustí do práce grafik, aby články upravil a srovnal, dodal obrázky a dal bulletinu konečný vzhled. Po odsouhlasení redakce a pana faráře je FAIN odeslán k tisku. A potom už stačí jen zaplatit vytištění, dovézt z tiskárny, rozdělit a rozvézt do farností a nakonec oběhnout vesnice a roznést do domů.

Přesunout se na začátek