Plnomocné odpustky

Dne 23. 10. 2020 byl vydán dekret Apoštolské penitenciárie, dle kterého lze plnomocné odpustky získat po celý listopad, a to s ohledem na probíhající pandemii. V České republice je možnost získání odpustků již od 25.10.2020. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky, modlitba Otčenáš, Věřím v Boha, zpověď, přijímání, zřeknutí se hříchu, modlitba na úmysl Svatého otce. Všichni senioři, […]

Zrušení bohoslužeb od 22. 10. 2020

Milí přátelé, drazí farníci našich farností Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic, vzhledem aktuální situaci a vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády a našich otců biskupů jsou bohoslužby zrušeny od zítřka 22. 10. 2020 do odvolání. Předpokládá se, že mše svaté budou přístupné veřejnosti, alespoň omezeně, orientačně od 2. 11. 2020.  Využijme tuto situaci k modlitbě […]

Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!

Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny […]

Aktuální pravidla pro konání bohoslužeb

Účast na bohoslužbách s účinností od 26. 4. 2021 Aktualizace 22. 4. 2021 Na základě usnesení Vlády ČR je povolena účast na bohoslužbách s ochranou dýchácích cest (respirátor FFP2, nanorouška), zároveň je nutná před vstupem do kostela desinfekce rukou a dodržování minimálních rozestupů 2 metry mezi účastníky s výjimkou členů domácnosti. Již není omezen počet […]

Výuka náboženství v Brankovicích ve školním roce 2020/2021

Výuka náboženství na Základní škole Brankovice začne v týdnu od pondělí 21. 9. 2020. Výuka bude probíhat podle momentálních nařízení školy ohledně koronavirové situace. 1. skupina 1. – 4. ročník Pondělí 13:00 – 13:45 – jáhen D. Čermák 2. skupina 5. – 9. ročník Čtvrtek 14:00 – 14:45 – farář M. Slavíček

Přesunout se na začátek