Aktuální pravidla pro konání bohoslužeb

Zrušení bohoslužeb od 22. 10. 2020

Aktualizace 21. 10. 2020

Milí přátelé, drazí farníci našich farností Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic,

vzhledem aktuální situaci a vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády a našich otců biskupů jsou bohoslužby zrušeny od zítřka 22. 10. 2020 do odvolání.
Předpokládá se, že mše svaté budou přístupné veřejnosti, alespoň omezeně, orientačně od 2. 11. 2020.  Využijme tuto situaci k modlitbě rodinné a k četbě i meditaci Božího slova osobně i ve společenství vlastní rodiny. Každý den večer ve 20 h se můžeme spojit v modlitbě posvátného růžence s našimi otci biskupy za vítězství nad pandemií Covidu 19.

Vaše zadané mešní úmysly budu sloužit normálně v dané dny privátně v Brankovicích.

V modlitbě a s požehnáním

P. Miroslav Slavíček

Účast na bohoslužbách s platností od středy 14. 10. do úterý 3. 11. 2020

Aktualizace 13. 10. 2020

Vážení účastníci bohoslužeb, minulou neděli jsme se rozepisovali na bohoslužby po 10 osobách. Nově se budeme organizovat na mši svatou maximálně po 6 účastnících s platností od středy 14. 10. do úterý 3. 11. podle aktuálně vyhlášených pravidel. Dosavadní rozpis, platný pro tento týden, zredukuji z původních 10 na prvních 6 účastníků. Rozpis na příští týden se sestaví z prvních 6 osob, které se zapíší a zadali si onu mši svatou nebo jsou příbuzní.

Základní pravidlo účasti na bohoslužbě

Když si věřící vybere 1 bohoslužbu, zúčastní se na ní, tak v týdnu na další bohoslužby už nepůjde, aby nevybral příležitost těm, kteří ještě nebyli. Prosím, domluvte se mezi sebou a vzájemně si dejte přednost v den, kdy je to třeba. Sledujte můj FB, stránky farnosti Brankovice a hlavně ohlášky na každý týden. Žádám Vás, abyste se vzájemně informovali. Děkuji za pochopení a upozorňuji, že změna je vyhrazena!

V modlitbě a s požehnáním

P. Miroslav Slavíček

Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Aktualizace 9. 10. 2020

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydal brněnský diecézí biskup Vojtěch Cikrle dne 9. října 2020 toto rozhodnutí:

„Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob.“

Dále se ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Všechna přechozí hygienická opatření zůstávají v platnosti.

Zdroj: Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

K atkuální pandemické situaci

Aktualizace 1. 10. 2020

Na základě včerejšího mimořádného zasedání omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. A dále – po tuto dobu nemají při církevních obřadech lidé zpívat.

Celý text Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 o přijetí krizových opatření najdete v níže uvedeném odkazu.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf

Zdroj: K aktuální pandemické situaci

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

Aktualizace 18. 9. 2020

S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví České republiky, platným od 18. září 2020 od 18.00 hodin, dále biskup Vojtěch Cikrle vyzývá duchovní správce farností brněnské diecéze k dodržování limitovaného počtu osob na bohoslužbách a dalších akcích i k dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích má být z kropenek odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno pozdravení pokoje. Svaté přijímání mají kněží podávat na ruku a dodržovat přitom hygienická opatření. Tam, kde je to možné, doporučuje biskup Cikrle obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

Závěrem biskup Vojtěch Cikrle vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu a ze srdce vám všem žehnám.

Zdroj: Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

Přesunout se na začátek