Aktuální pravidla pro konání bohoslužeb

Účast na bohoslužbách s účinností od 15. 2. 2022

Aktualizace 15. 2. 2022

Aktuální opatření Vlády ČR umožňují pořádání bohoslužeb ve vnitřních prostorách (v kostele) bez omezení počtu účastníků při dodržování rozestupů 1,5 metry mezi účastníky. Účastníci si před vstupem vydesinfikují ruce a jsou povinni mít nasazený respirátor FFP2.

 


Archiv

Účast na bohoslužbách s účinností od 25. 11. 2021

Aktualizace 25. 11. 2021

Aktuální opatření Vlády ČR umožňují pořádání bohoslužeb ve vnitřních prostorách (v kostele) bez omezení počtu účastníků při dodržování rozestupů 1,5 metry mezi účastníky. Účastníci si před vstupem vydesinfikují ruce a jsou povinni mít nasazený respirátor FFP2.

V případě pořádání bohoslužeb pod širým nebem se účastníci mohou shromažďovat ve skupinách po 20 osobách, mezi skupinami je třeba dodržovat vzdálenost 2 metry.

Další podmínky účasti na bohoslužbě (očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění, test) se nevyžadují.

Pro ostatní církevní akce kulturního, či společenského charakteru s účastí nad 20 osob je nutné s výjimkou dětí do 12 let prokazovat bezinfekčnost „ON“: certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění, negativním PCR testem starým nejvýše 72 hodin (pouze osoby ve věku 12 -18 let, osoby rozočkované, osoby s kontraindikací k očkování). Dále nesmí účastníci akcí vykazovat příznaky onemocnění Covid-19 a jejich počet nesmí překročit 1000 při koncertech nebo 100 při ostatních akcích.

Činnost pěveckých sborů a schol je umožněna v počtu nejvýše 50 osob, jsou dodržovány rozestupy 1,5 metry a platí stejné podmínky prokazování bezinfekčnosti „ON“ jako u ostatních akcí.

Podrobnosti lze vyčíst přímo z mimořádného opatření, které je k dispozici na odkazu zde.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211125opatreni-pro-bohosluzby-se-v-nouzovem-stavu-nemeni

Účast na bohoslužbách s účinností od 8. 6. 2021

Aktualizace 13. 6. 2021

V případě bohoslužeb konaných ve vnitřních prostorech staveb (např. v kostele) musí účastníci dodržovat dvoumetrové rozestupy; to se netýká osob ze společné domácnosti. Počet účastníků omezen není. Tím se vyjadřuje preference výkonu ústavně zaručeného práva na svobodu náboženského vyznání a svobodu shromažďovací. Účastníci bohoslužeb jsou povinni mít nadále nasazený respirátor, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob.

V případě bohoslužeb pod širým nebem počet účastníků také omezen není. Pouze se stanoví, že účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po 20 osobách, přičemž mezi skupinami je třeba dodržovat vzdálenost dvou metrů (uvnitř skupin nikoliv).

V případě bohoslužeb ve venkovních prostorech se povinnost nosit respirátory vztahuje pouze na osoby, které nedodržují dvoumetrové rozestupy, nejedná-li se o členy téže domácnosti. Jestliže tedy při venkovní bohoslužbě postává někdo osamoceně (vzdálen od nejbližších osob dva metry), případně pouze ve skupince vlastní domácnosti, nemusí ochranný prostředek dýchacích cest používat.

Další podmínky účasti na bohoslužbě (test, očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění) se nevyžadují.

Jiné události konané v prostorách kostela

Je třeba se řídit specifickou úpravou dané činnosti. Například skupinové prohlídky mohou být uskutečňovány ve skupinách po třiceti, individuálních návštěvníků kostela jako kulturní památky smí být v počtu odpovídajícím jedné osobě na 15 m2 vnitřní plochy, v případě koncertů lze obsadit 50 % celkové kapacity, nejvýše však 1.000 osob, vždy při splnění dalších podmínek.

Pěvecké sbory, včetně schol

Organizovanou činnost pěveckých sborů lze vyvíjet pouze za dodržování následujících podmínek:

  • účast ve skupině nejvýše 30 osob,
  • rozestupy mezi osobami dva metry,
  • účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19,
  • splnění podmínky podle bodu I/16 (tj. test, certifikát o očkování, potvrzení o prodělání onemocnění a další),
  • splnění této podmínky kontroluje vedoucí pěveckého sboru; pokud někdo splnění podmínek neprokáže, nelze mu umožnit účast,
  • vedoucí pěveckého sboru vede evidenci obsahující seznam účastníků (jméno a příjmení), kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo); evidenci uchovává po dobu 30 dnů od každé akce (zkoušky apod.).

Podrobnosti lze vyčíst přímo z mimořádného opatření, které je k dispozici na odkazu zde.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210610mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ve-vztahu-k-poradani-bohosluzeb

Účast na bohoslužbách s účinností od 26. 4. 2021

Aktualizace 22. 4. 2021

Na základě usnesení Vlády ČR je povolena účast na bohoslužbách s ochranou dýchácích cest (respirátor FFP2, nanorouška), zároveň je nutná před vstupem do kostela desinfekce rukou a dodržování minimálních rozestupů 2 metry mezi účastníky s výjimkou členů domácnosti.

Již není omezen počet osob na bohoslužebách a není zakázán zpěv. Je však vhodné se ještě zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210423nova-opatreni-od-vlady-cr-od-26-dubna-2021

Účast na bohoslužbách s účinností od 1. 3. 2021

Aktualizace 28. 2. 2021

Na základě usnesení Vlády ČR je povolena účast na bohoslužbách s maximální obsazeností 10 % počtu míst k sezení v kostele. Do počtu účastníků se nepočítaji osoby zajišťující obřad. Účastníci jsou povinni mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu (třída FFP2, KN 95), dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti, před vstupem do kostela si vydezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při podravení pokoje a nedochází k hromadnému zpěvu. Zpěváci nebo sbor můžou zpívat, pokud jsou od ostatních účastníků odděleni tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210227omezeni-pro-bohosluzby-zustavaji-nezmenena

Účast na bohoslužbách s účinností od 27. 12. 2020 do 28. 2. 2021

Aktualizace 23. 12. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR je povolena účast na bohoslužbách s maximální obsazeností 10 % počtu míst k sezení v kostele. Do počtu účastníků se nepočítaji osoby zajišťující obřad. Účastníci jsou povinni mít roušku, dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti, před vstupem do kostela si vydezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při podravení pokoje a nedochází k hromadnému zpěvu. Zpěváci nebo sbor můžou zpívat, pokud jsou od ostatních účastníků odděleni tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201223vlada-schvalila-prechod-do-pateho-stupne-systemu-pes

Účast na bohoslužbách s účinností od 18. 12. do 26. 12. 2020

Aktualizace 15. 12. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR je povolena účast na bohoslužbách s maximální obsazeností 20 % počtu míst k sezení v kostele. Do počtu účastníků se nepočítaji osoby zajišťující obřad. Účastníci jsou povinni mít roušku, dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti, před vstupem do kostela si vydezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při podravení pokoje a nedochází k hromadnému zpěvu. Zpěváci nebo sbor můžou zpívat, pokud jsou od ostatních účastníků odděleni tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Pro účastníky půlnočních mší na Štědrý den platí vyjímka ze zákazu vycházení od 24. 12. 23:00 hodin do 25. 12. 01:59 hodin.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201215nova-pravidla-pro-bohosluzby-od-patku-18-prosince-2020

Účast na bohoslužbách s účinností od 3. 12. do 17. 12. 2020

Aktualizace 30. 11. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR je povolena účast na bohoslužbách s maximální obsazeností 30 % počtu míst k sezení v kostele. Do počtu účastníků se nepočítaji osoby zajišťující obřad. Účastníci jsou povinni mít roušku, dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti, před vstupem do kostela si vydezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při podravení pokoje a nedochází k hromadnému zpěvu.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201130nova-pravidla-pro-ucast-na-bohosluzbach-od-3-prosince-2020

Účast na bohoslužbách s účinností od 23. 11. do  2. 12. 2020

Aktualizace 20. 11. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR je povolena účast na bohoslužbách maximálně 20 osob. Každý účastník je povinnen mít roušku a před vstupem do kostela si vydesinfikovat ruce. Účastníci dodružují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s vyjímkou členů domácnosti.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120od-23-listopadu-na-bohosluzby-svatby-a-pohrby-az-20-osob

Účast na bohoslužbách s účinností od 18. 11. do  22. 11. 2020

Aktualizace 17. 11. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR je povolena účast na bohoslužbách maximálně 15 osob.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201116od-18-listopadu-na-bohosluzby-svatby-a-pohrby-15-osob

Zrušení bohoslužeb od 22. 10. 2020

Aktualizace 21. 10. 2020

Milí přátelé, drazí farníci našich farností Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic,

vzhledem aktuální situaci a vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády a našich otců biskupů jsou bohoslužby zrušeny od zítřka 22. 10. 2020 do odvolání.
Předpokládá se, že mše svaté budou přístupné veřejnosti, alespoň omezeně, orientačně od 2. 11. 2020.  Využijme tuto situaci k modlitbě rodinné a k četbě i meditaci Božího slova osobně i ve společenství vlastní rodiny. Každý den večer ve 20 h se můžeme spojit v modlitbě posvátného růžence s našimi otci biskupy za vítězství nad pandemií Covidu 19.

Vaše zadané mešní úmysly budu sloužit normálně v dané dny privátně v Brankovicích.

V modlitbě a s požehnáním

P. Miroslav Slavíček

Účast na bohoslužbách s účinností od středy 14. 10. do úterý 3. 11. 2020

Aktualizace 13. 10. 2020

Vážení účastníci bohoslužeb, minulou neděli jsme se rozepisovali na bohoslužby po 10 osobách. Nově se budeme organizovat na mši svatou maximálně po 6 účastnících s platností od středy 14. 10. do úterý 3. 11. podle aktuálně vyhlášených pravidel. Dosavadní rozpis, platný pro tento týden, zredukuji z původních 10 na prvních 6 účastníků. Rozpis na příští týden se sestaví z prvních 6 osob, které se zapíší a zadali si onu mši svatou nebo jsou příbuzní.

Základní pravidlo účasti na bohoslužbě

Když si věřící vybere 1 bohoslužbu, zúčastní se na ní, tak v týdnu na další bohoslužby už nepůjde, aby nevybral příležitost těm, kteří ještě nebyli. Prosím, domluvte se mezi sebou a vzájemně si dejte přednost v den, kdy je to třeba. Sledujte můj FB, stránky farnosti Brankovice a hlavně ohlášky na každý týden. Žádám Vás, abyste se vzájemně informovali. Děkuji za pochopení a upozorňuji, že změna je vyhrazena!

V modlitbě a s požehnáním

P. Miroslav Slavíček

Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Aktualizace 9. 10. 2020

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydal brněnský diecézí biskup Vojtěch Cikrle dne 9. října 2020 toto rozhodnutí:

„Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob.“

Dále se ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Všechna přechozí hygienická opatření zůstávají v platnosti.

Zdroj: Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

K atkuální pandemické situaci

Aktualizace 1. 10. 2020

Na základě včerejšího mimořádného zasedání omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. A dále – po tuto dobu nemají při církevních obřadech lidé zpívat.

Celý text Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 o přijetí krizových opatření najdete v níže uvedeném odkazu.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf

Zdroj: K aktuální pandemické situaci

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

Aktualizace 18. 9. 2020

S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě.

Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví České republiky, platným od 18. září 2020 od 18.00 hodin, dále biskup Vojtěch Cikrle vyzývá duchovní správce farností brněnské diecéze k dodržování limitovaného počtu osob na bohoslužbách a dalších akcích i k dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích má být z kropenek odstraněna svěcená voda a při bohoslužbách vynecháno pozdravení pokoje. Svaté přijímání mají kněží podávat na ruku a dodržovat přitom hygienická opatření. Tam, kde je to možné, doporučuje biskup Cikrle obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

Závěrem biskup Vojtěch Cikrle vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým. A stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu a ze srdce vám všem žehnám.

Zdroj: Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

Přesunout se na začátek