Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně, známé také pod názvem „Boží Tělo“ se slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice. V našich v našich farnostech proběhla tato slavnost dne 23. června 2019.

Slavnost je ustanovena, abychom si připomněli přítomnost Ježíše Krista v eucharistii jako Boha i jako člověka. Od 15. století se stává tradicí slavnostní průvod po vesnici, městě, kdy procesí následuje kněze s Nejsvětější svátostí (eucharistií). Procesí postupně putuje ke čtyřem oltářům, kde se modlí.

V našich farnostech tato tradice procesí (nikoli samotná slavnost) vlivem politických událostí upadla do zapomnění. V farnosti Brankovice se tak opět po cca 50 letech konal tradiční průvod, který následoval po svaté mši. Tato slavnost byla zakončena zpěvem Te Deum.

Fotografie z této slavnosti jsou v sekci „Fotogalerie„.

Přesunout se na začátek