Svěcení oltáře ve Starých Hvězdlicích

Ve filiálním kostele Všech svatých ve Starých Hvězdlicích byla dne 7. července 2019 v 11:00 mše svatá společně se svěcením oltáře, do něhož byly vloženy pozůstatky svatých. Mši svatou celebroval biskup V. Cikrle. Že se jednalo o mimořádnou událost svědčí i skutečnost, že ne všichni přítomní si dokázali v kostele najít místo a mnozí ta seděli na lavičkách před kostelem. Díky skvělé organizaci se však i oni mohli mše účastnit.

Fotografie z této události naleznete v sekci „Fotogalerie„.

Ve dnech 27. – 28. července byly krojované hody v Nových Hvězdlicích. Krojovaní dostali požehnání v sobotu 27. července a slavnostní mše byla v neděli 28. července v kostele sv. Jakuba Staršího a sv. Matouše.

Přesunout se na začátek