Farnost Hvězdlice

Svěcení oltáře ve Starých Hvězdlicích

Ve filiálním kostele Všech svatých ve Starých Hvězdlicích byla dne 7. července 2019 v 11:00 mše svatá společně se svěcením oltáře, do něhož byly vloženy pozůstatky svatých. Mši svatou celebroval biskup V. Cikrle. Že se jednalo o mimořádnou událost svědčí i skutečnost, že ne všichni přítomní si dokázali v kostele najít místo a mnozí ta […]

Přesunout se na začátek