Slavnost Nejsvětější Trojice – Malínky

V neděli 16. 6. 2019 byla hodová mše svatá v Malínkách. Mše svatá byla v nových prostorách kulturního domu u hasičské zbrojnice. Po mši svaté pokračovaly dalším programem.

Přesunout se na začátek