Betlémské světlo

„Pravé světlo světa je Kristus. Ten je první a poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru. Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou jenom jeho odleskem, symbolem.“ (cit. Betlémské světlo, Úvodní slovo, dostupné na https://www.betlemskesvetlo.cz/?page_id=157) Betlémské světlo, které je zapálené v jeskyni v Betlémě, ve které se měl narodit Ježíš, je jeden […]

Účast na bohoslužbách od 23. listopadu 2020

S účinností ode dne 23. 11. 2020 do dne 12. 12. 2020 se omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem […]

Červená středa 25. listopadu 2020

Červená středa je den v roce, ve kterém si připomínáme všechny, kteří jsou ve světě pronásledováni pro víru, pro jejich náboženské přesvědčení. Červená středa připadá na poslední středu před adventem, tedy na 25. listopadu 2020. Ačkoli se v Evropě s pronásledováním křesťanů téměř nesetkáváme, je třeba si uvědomit, že ne všichni ostatní mají takové štěstí. […]

Plnomocné odpustky

Dne 23. 10. 2020 byl vydán dekret Apoštolské penitenciárie, dle kterého lze plnomocné odpustky získat po celý listopad, a to s ohledem na probíhající pandemii. V České republice je možnost získání odpustků již od 25.10.2020. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky, modlitba Otčenáš, Věřím v Boha, zpověď, přijímání, zřeknutí se hříchu, modlitba na úmysl Svatého otce. Všichni senioři, […]

Přesunout se na začátek