Svátost smíření 24. 10. 2021

S blížícím se dnem Památky všech zemřelých a v souvislosti s možností získat plnomocné odpustky, bude možné přistoupit ke svátosti smíření v neděli 24. 10. 2021 v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích od 14:00 hod. Odpustkem pak pomáháme zemřelým, aby byli osvobozeni od časného trestu, který si zasloužili za své hříchy.

Světový den nemocných 11. 2. 2021

Světový den nemocných byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. a je stanoven na 11. 2. Tento den si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech. Zkusme si zvláště v tento den vzpomenout na všechny nemocné a trpící, zvláště nyní, v souvislosti s onemocněním Covid-19. Buďme jim nablízku, sdílejme s nimi jejich bolest. Ale také si […]

Betlémské světlo

„Pravé světlo světa je Kristus. Ten je první a poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru. Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou jenom jeho odleskem, symbolem.“ (cit. Betlémské světlo, Úvodní slovo, dostupné na https://www.betlemskesvetlo.cz/?page_id=157) Betlémské světlo, které je zapálené v jeskyni v Betlémě, ve které se měl narodit Ježíš, je jeden […]

Účast na bohoslužbách od 23. listopadu 2020

S účinností ode dne 23. 11. 2020 do dne 12. 12. 2020 se omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem […]

Červená středa 25. listopadu 2020

Červená středa je den v roce, ve kterém si připomínáme všechny, kteří jsou ve světě pronásledováni pro víru, pro jejich náboženské přesvědčení. Červená středa připadá na poslední středu před adventem, tedy na 25. listopadu 2020. Ačkoli se v Evropě s pronásledováním křesťanů téměř nesetkáváme, je třeba si uvědomit, že ne všichni ostatní mají takové štěstí. […]

Přesunout se na začátek