Důvěřuj, buď vděčný a pomáhej

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná“ (Přísloví 3, 5-6) Když se podíváme do Bible, zjistíme, že mnoho témat je zaměřených na děkování. Kdekoli na internetu zase najdeme mnoho článků, průzkumů a anket, které ukazují jaké jsou přínosy, když je […]

Najdi si svůj vzor

Přichází doba adventu. Advent znamená příchod. Očekáváme narození Ježíše. Rozsvěcujeme vánoční ozdoby, zdobíme své domovy, nakupujeme vánoční dárky a připravujeme se na Vánoce, které jsou časem klidu a setkání rodiny. Vždyť přece „kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící” (1 Timoteus 5,8).   Čteme články […]

Svátost smíření 24. 10. 2021

S blížícím se dnem Památky všech zemřelých a v souvislosti s možností získat plnomocné odpustky, bude možné přistoupit ke svátosti smíření v neděli 24. 10. 2021 v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích od 14:00 hod. Odpustkem pak pomáháme zemřelým, aby byli osvobozeni od časného trestu, který si zasloužili za své hříchy.

Světový den nemocných 11. 2. 2021

Světový den nemocných byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. a je stanoven na 11. 2. Tento den si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech. Zkusme si zvláště v tento den vzpomenout na všechny nemocné a trpící, zvláště nyní, v souvislosti s onemocněním Covid-19. Buďme jim nablízku, sdílejme s nimi jejich bolest. Ale také si […]

Betlémské světlo

„Pravé světlo světa je Kristus. Ten je první a poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru. Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou jenom jeho odleskem, symbolem.“ (cit. Betlémské světlo, Úvodní slovo, dostupné na https://www.betlemskesvetlo.cz/?page_id=157) Betlémské světlo, které je zapálené v jeskyni v Betlémě, ve které se měl narodit Ježíš, je jeden […]

Přesunout se na začátek