Plnomocné odpustky

Dne 23. 10. 2020 byl vydán dekret Apoštolské penitenciárie, dle kterého lze plnomocné odpustky získat po celý listopad, a to s ohledem na probíhající pandemii. V České republice je možnost získání odpustků již od 25.10.2020. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky, modlitba Otčenáš, Věřím v Boha, zpověď, přijímání, zřeknutí se hříchu, modlitba na úmysl Svatého otce. Všichni senioři, […]

Velký pátek

Velký pátek je dnem přísného postu. Tímto se alespoň částečně podílíme na utrpení a bolesti, kterou Ježíš pro nás podstoupil a prožil. Postem bychom si měli uvědomit Ježíšovu oběť. Velký pátek je den ukřižování Ježíše. V tento den se konal proces odsouzení, poprava, pohřeb. Ježíš nás miluje tak, že se nechá ukřižovat. A na kříží prožívá […]

Zelený čtvrtek

Navečer Zeleného čtvrtku vstupujeme do Velikonočního tridua (třídenní). V tento den si připomínáme dvě události. Poslední večeři Páně a Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě. Ježíš věděl, že se blíží čas, kdy má odejít z tohoto světa. Byl to okamžik, kdy se setkal se svými apoštoly. Věděl, že má málo času na to, aby jim něco dále vysvětlovat […]

Květná neděle – začátek Svatého týdne

Květná neděle (Dominica in palmis) Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Letos připadá na  5. dubna. V tento den si připomínáme dvě velké události – Kristův vjezd do Jeruzaléma a jeho utrpení a smrt. Vidí ho přijíždět na oslíkovi. Lidé ho touží vidět. Rozprostírají na cesty své pláště a jiné zelené ratolesti z polí. Zástupy lidí […]

Aplikace Bible pro děti a Bible App

Od 20. 3. 2020 si mohou děti zdarma stáhnout do svého zařízení aplikaci Bible pro děti. Tato aplikace obsahuje asi 35 biblických příběhů, které jsou srozumitelné nejmenší. Děti tak mohou poslouchat vyprávění, příp. číst, příběh o stvoření světa, o Abrahámově víře, o Ježíši, o Pavlově víře, atd. Celá aplikace je plná obrázků a dalších ilustrací, […]

Přesunout se na začátek