Bůh tě nechce zlomit

Dostal/a ses někdy do situace, kdy jsi byl na dně a přemýšlel/a jsi, jestli se tě Bůh tímto snaží něco naučit nebo tě trestá? Prosil/a jsi někdy na kolenech a prosil/a jsi, aby ti Bůh pomohl i když zrovna nerozumíš své životní situaci? Pokud trpíš a prožíváš jakoukoli bolest, dovol mi tě povzbudit – v průběhu tvého života se ti může několikrát zdát, že se tě Bůh snaží zlomit, ale ve skutečnosti tě buduje.

Znáš příběh Josefa? Chlapec, kterého bratři hodili do prázdné cisterny. Josef byl prodán jako otrok, byl křivě obviněn, strávil čas ve vězení. A pak objevil svůj dar vykládat sny, dostal se před faraona, setkal se opět s rodinou. Josef neudělal nic špatného, ale špatné věci se mu děly. Ty jej ale připravovaly a Bůh jej nakonec přivedl na místo, o kterém si vůbec nepředstavoval, že by tam mohl být.

Bolest, smutek, těžkosti, utrpení, to je vše pouze dočasné. Sám Josef řekl: „Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte – aby byl zachráněn život mnoha lidí“ (Genesis 50,20). Zkusme mít stejný přístup. Bolest ani smutek není příjemný, ale jsou pro nás nezbytné, abychom si uvědomili mnohé věci. Ale to, že přes mraky nevidíš slunce neznamená, že tam není. Roztrhnout ta mračna pak můžeš jen vytrvalou modlitbou a vírou, že jsi na té správné cestě a přijmeš bolest a smutek, starosti a další nepříjemnosti s vidinou toho, že je to pro tebe příprava a formování tvého charakteru, aby ses nakonec dostal/a do nebe.

Modlitba a víra je ta základní věc. Vždyť i apoštolové se Ježíše ptali, jak se mají modlit. Neptali se jej jak udělat zázrak, ale jak se modlit, jak se spojit s Bohem.

Přesunout se na začátek