Můžeš se spolehnout

Ten který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. (Efeským 3, 20-21).

Roky, které strávíš v luxusu, pohodlí a požitcích se nemohou nikdy dorovnat jednomu dni který strávíš s Bohem, v jeho přítomnosti, tak, že opravdu zakoušíš jeho lásku. A uvědom si, že Bůh ti nenabízí jen jeden den. Celou dobu ti nabízí sám sebe, tak moc, jak ty sám chceš, tak moc, jak si ho to vybereš.

Jednou z vyzkoušených způsobů jak si ho vybrat je odložit své vlastní jistoty vázané na věci a vyjít ze své komfortní zóny. Úmyslně se vystavit takovým situacím, které nejsme schopni sami zvládnout. Tak, jak je to zmíněno v Bibli. I Ježíš poslal své učedníky do takových situací.

Jděte. Hle posílám vás jako beránky mezi vlky. (Lukáš 10,3)

Řekl jim, aby cestovali po dvou, neměli s sebou peníze ani náhradní oblečení. Museli se spoléhat na Něj, na to, že se o ně Bůh postará a pošle jim do cesty vše, co potřebují. Když se pak ti učedníci vrátili, byli nadšení. Ve víře a v nepohodlí se spoléhali na Ježíše, na Boha. Získali to, co bylo potřeba. Rozvíjeli svůj vztah s Bohem a dokázali získat i další učedníky.

No dobře. To byli učedníci. Ježíš jim přímo řekl, co dělat. Ale co budeme dělat my?

Zeptej se sám sebe, co ve svém životě děláš a co potřebuje víru. Kde jsi v nepohodlí a spoléháš se na Boha? Jedním ze způsobů jak se něco nového naučit je trénink. Zkus vyjít do světa tak, jako vyšli učedníci a spoléhej se na Ježíše. Teprve potom ucítíš jeho skutečnou přítomnost. A potom budeš mít skvělé příběhy, které můžeš vyprávět.

Přesunout se na začátek