Napiš seznam

Někdy se člověk musí zastavit, aby se dokázal pořádně rozhlédnout. Rozhlédnout se na své okolí, na lidi, kterými se obklopuje, na lidi, kteří ovlivňují jeho život. Žádný člověk nežije sám. Každý den se potkáváme s různými lidmi. Manžel, rodina, přátelé, náhodní kolemjdoucí. A každý z těchto lidí má nějaké postavení v našem životě. Někdo je pro nás důležitější, někdo méně.

Zkus se na chvíli zamyslet a udělat si v hlavě (nebo si napsat) seznam tvých vztahů od nejdůležitějších po ty méně důležité.

Přečti si svůj seznam. 

Ještě jednou. Jsi si tímto opravdu jistý?

Doufám, že jsi na ten seznam napsal i sebe.

Křesťan na první místo samozřejmě napíše Boha. A neměl bys být na druhém místě ty sám? Ať už tomu věříš nebo ne, ty sám sobě jsi nejbližším přítelem. Pojďme se podívat, co k tomuto říká Bible.

„Ježíš mu řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Matouš 22,34-40).

První přikázání je nám jasné. Ale abychom mohli milovat bližního jako sám sebe, musíme nejprve „milovat sami sebe“, mít rád sám sebe.  Ale pozor! Jsou dvě cesty, jak mít sám sebe rád. Není dobře, když si řekneš, že lidé kolem tebe by měli být dnes poctěni, že tě uvidí. Být pyšný sám na sebe. Ne. Ale když si řekneš, že chceš, aby ses dnes viděl tak, jako tě vidí Bůh (a Bůh tě miluje), to je ta správná cesta.

Proč je důležité mít rád sám sebe a stejným způsobem se pak chovat k ostatním? Jedním z našich smyslů života je radovat se ze vztahu s Bohem a ostatní k němu přivádět. Bůh je láska. Ale jak můžeme sdílet Boží lásku, když nemáme rádi sami sebe, když se v nás neprojeví Boží láska, kterou on miluje nás?  Když nemáme úctu sami k sobě?

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě.“ (1 Korintským 6,19).

Bůh nás miluje a chce, abychom viděli naše kvality, abychom si uvědomili, že jsme jeho dětmi. Abychom se viděli tak, jak vidí on nás.

Pozor na to, že láska není pýcha. Neměj sám sebe rád tak, že si budeš o sobě myslet, že jsi něco víc než ostatní. Místo toho se měj rád tak, jako tě má rád Bůh. A potom můžeš (a dokážeš) mít ostatní rád jako sám sebe v tom správném smyslu.

„Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“ (Matouš 7,12)

Přesunout se na začátek