Co by na tvém místě udělal Ježíš?

Nedávno se ke mně dostal záznam ze stand-up představení, kdy komik přemýšlel nad svou finanční situací a vzpomněl si na radu jeho babičky: „Když nebudeš v životě vědět co se sebou dělat, nebo se nebudeš dokázat rozhodnout, polož si sám otázku – co by na tvém místě udělal Ježíš?“ Komik cituje říká, že si vzpomněl na úryvky z Bible a zábavným stylem ukazuje, jak slova, která Ježíš řekl, aplikoval do svého života. Celý příběh má pobavit a polovina z něho je smyšlená. Ale podívejme se na to hlouběji.

Je zde člověk, který se nebojí mluvit o Bibli, nebojí se citovat úryvky z Bible. Je zde člověk, který si úryvky z Bible pamatuje. Je zde člověk, který nám ukazuje, jak bychom měli skutečně jako křesťané žít. A k tomuto nás vede nenuceným, lehkým, vtipným způsobem.

Zkusme to vztáhnout na sebe samé. Ptáme se někdy sami sebe, co by na našem místě udělal Ježíš? A zde se nám objevuje další problém. Známe Ježíše tak, abychom věděli, co by na našem místě udělal?

Bez ohledu na to, zda byl komik věřící nebo ne, věděl, že aby poznal Ježíše, musí otevřít Bibli. A co my? Otevřeli jsme ji? Známe jak se Ježíš zachoval v jednotlivých situacích? Jak dobře máme jeho život nastudovaný? Představili jste si ty situace, vžili jste se do osob, ke kterým Ježíš mluví? Jak se cítili a co jim Ježíš řekl? Co jim chtěl tím, co řekl ukázat? Jak se k nim zachoval? Ježíš nebyl vždy jen milý a vstřícný. Někdy bylo třeba být rázný a přísný. „Odejdi ode mě, satane!“ (Marek 8,33) okřikl Petra Ježíš. Jak se Petr cítil? Proč se Ježíš tak zachoval? Abychom získali odpovědi na tyto otázky a tedy poznali Ježíše, musíme zůstávat v modlitbě a rozjímání, ptát se a čekat na odpovědi.

Proč se musím tolik snažit, když ostatní to mají jednodušší? Vidí kolem sebe, co jim chce Ježíš říct, poznají, že k nim Ježíš mluví, dokážou si spojit události v jejich životě s tím, co po nich Bůh chce. Proč musím já číst Bibli, když polovině těch textů vlastně pořádně ani nerozumím? Odpověď je jednoduchá. Oni si vybudovali s Ježíšem vztah. A stejně jako buduješ ve svém životě přátelství, není to běh na krátkou trasu. A ti ostatní, o kterých mluvíš, už jsou na té trase dál než ty. Ale to neznamená, že je nemůžeš dohnat a dostat se ještě dál. Tak daleko, abys pak dokázal činit tak velké věci, které Ježíš přislíbil: „Říkám Vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: Zvedni se a vrhni se do moře! stane se to. Když budete věřit, dostanete o cokoli v modlitbě požádáte.“ (Matouš 21, 21).

Přesunout se na začátek