Rozhodnout se

Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.“ (Jeremiáš 33,3)

Co všechno zvažuješ před tím, než se rozhodneš? Zvolíš si první cestu, která tě napadne a za tím jdeš? Dokážeš se na sebe podívat s odstupem a zvážit, co je pro tebe skutečně nejlepší?

Naše mysl i srdce jsou ovlivněné spoustou okolností. A mnohdy právě těmi špatnými myšlenkami, které nás táhnou ke špatným rozhodnutím. A toto si musíme uvědomit. Jakmile toto budeme mít stále na paměti, budeme opatrnější a nebudeme se snažit ospravedlnit tu lež, kterou si říkáme sami sobě, a která nás vede k rozhodnutí.

Už ses někdy zeptal sám sebe, jestli říkáš sám sobě pravdu? Zamyslel ses nad sebou? Podívej se do zrcadla, do svých očích a zeptej se. Opravdu si říkám pravdu? Řekni tu pravdu. I když nebudeš podle toho jednat. Je důležité, abys to viděl a věděl.

Někdy pak ucítíme nervozitu. Někdy zaváháme. Cítíme, že naše rozhodnutí nemusí být správné. Něco není úplně dobře. Vnitřně se nám něco nelíbí, i když to třeba neumíme popsat. A právě takovou vnitřní výstrahu nám posílá Bůh, když vidí, že směřujeme špatným směrem. Bůh je dobrý, nechce pro nás nic špatného. Je tedy načase si uvědomit, že je potřeba změnit směr. Věřící se řídí podle tohoto vnitřního pocitu, podle kontrolky, která jim říká – opravdu to chceš takto? A jejich život je jiný. Svobodnější, radostnější. Protože ví, že jdou správně.

„Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: „To je ta cesta, jděte po ní.“ (Izaiáš 30,21)

Nevymlouvej se, přestaň hrát hry, přestaň si sám sobě obhajovat špatné cesty. Začni dělat to, o čem víš, že bys měl dělat. Ptej se a přijmi odpověď. Většina lidí (a možná patříš mezi ně) se nerozhoduje moudře. Dokud není jiná možnost. A pak se snaží získat to, co už je dávno ztraceno. Znáš přece ty lidi, u kterých se objevilo onemocnění, a oni ze dne na den začali žít zdravým životním stylem. Nemoc nás donutí uznat si to, co jsme celá léta odmítali. A potom od těchto lidí slyšíš, že takovou změnu měli udělat už dávno. Věděli, že by něco měli dělat, ale odmítali si to přiznat. Lhali sami sobě. Přiznej si pravdu dokud je čas. Najdi si čas na to, aby sis pravdu přiznal. Polož si otázku, co je moudré teď udělat?

Jaký příběh vyprávíš? Každé tvé rozhodnutí ovlivňuje tvou budoucnost, tvůj příběh, který za několik desítek let budeš vyprávět. Ale jaký příběh chceš vyprávět? Napiš si svůj příběh tak, abys byl hrdý, když jej budeš vyprávět.

Přesunout se na začátek