Zahradní slavnost v Milonicích 2022

Farnost Milonice Vás srdečně zve 19. – 21. srpna na farní zahradu do Milonic, kde uskuteční už 26. ročník tradiční a oblíbené akce. Páteční program bude zahájen mší svatou s novým knězem farnosti a pokračovat bude letním kinem pro mládež a dospělé. Sobota bude patřit zejména dětem a nebude chybět pohádkový okruh, táborák, ohňostroj, ale […]

Chodci po vodě

„Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“ „Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“ „Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“ „Pojď!“ řekl mu. A […]

Přesunout se na začátek