Setkání s Carlo Acutisem v Milonicích 31. 5. 2024

Pastorační rada farností Milonice, Dobročkovice a Nemotice Vás srdečně zve na večer zaměřený na blahoslaveného Carlo Acutise. Součástí programu bude mše svatá s vystavením ostatků blahoslaveného, přednáška Kateřiny Lachmanové, příležitost k tiché modlitbě a program na farní zahradě pro děti i pro dospělé.

Přesunout se na začátek