Život je běh s překážkami

Každému z nás byl dán nějaký talent, nějaké nadání. Je na nás, jak s tím naložíme, a co budeme dělat. Máme veškeré vybavení, které pro náš život zde na zemi potřebujeme.  Ne všichni však tyto dary používají tak, jak by měli. Někteří si prostě nepřečetli návod. Kde ten návod ale najdeme? Ježíšův život je návod. V průběhu života […]

Účast na bohoslužbách od 23. listopadu 2020

S účinností ode dne 23. 11. 2020 do dne 12. 12. 2020 se omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem […]

Červená středa 25. listopadu 2020

Červená středa je den v roce, ve kterém si připomínáme všechny, kteří jsou ve světě pronásledováni pro víru, pro jejich náboženské přesvědčení. Červená středa připadá na poslední středu před adventem, tedy na 25. listopadu 2020. Ačkoli se v Evropě s pronásledováním křesťanů téměř nesetkáváme, je třeba si uvědomit, že ne všichni ostatní mají takové štěstí. […]

S chybami a vírou apoštola Petra

Apoštola Petra zná z Bible spousta lidí. Byl to přece jeden z Dvanácti. Člověk, který žil v době Ježíše a neznal ho jen z vyprávění. Člověk, který s ním mluvil a byl mu stále nablízku. Ale Petrův život nebyl jednoduchý. Měl před sebou velký cíl. Měl se stát skálou, na které bude vybudována církev Petr byl rybář. Nebyl žádným zkušeným […]

Přesunout se na začátek