Investitura Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 16. 9. 2023

Srdečně vás zveme na invesituru Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, která se uskuteční v sobotu 16. září 2023 v 15:00 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně. Pontifikální liturgii bude celebrovat brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul. Těší se na vás členové Brněnské komendy!

Bůh tě nechce zlomit

Dostal/a ses někdy do situace, kdy jsi byl na dně a přemýšlel/a jsi, jestli se tě Bůh tímto snaží něco naučit nebo tě trestá? Prosil/a jsi někdy na kolenech a prosil/a jsi, aby ti Bůh pomohl i když zrovna nerozumíš své životní situaci? Pokud trpíš a prožíváš jakoukoli bolest, dovol mi tě povzbudit – v průběhu […]

Velikonoční FAIN 2023

Velikonoce jsou vrcholem křesťanského roku a již tradičně vám v tuto dobu přinášíme nové číslo našeho farního časopisu. Najdete zde inspiraci, jak tyto sváteční dny duchovně prožít a zakusit tak opravdovou radost. Někteří farníci se na velikonoční svátky připravovali duchovní obnovou na Svatém Hostýně a napsali o této události reportáž. Mezi významná poutní místa na […]

Postní zastavení – inspirace pro prožití postní doby

Vstoupili jsme do postní doby, která je pro nás křesťany dobou naší vnitřní obnovy a přípravy na Velikonoce, kdy obnovíme svůj křestní slib. Chceme vnést do našich životů něco nového. Chceme dát větší prostor našemu Pánu. K tomu ale potřebujeme přibrzdit naše uspěchané životy a na chvilku se každý den zastavit. Pro letošní postní dobu […]

Vyprošení Božího slova na rok 2023

Neděle Božího slova byla stanovena na přání papeže Františka na 3. neděli v mezidobí. Tento den se máme Božímu slovu více věnovat společně i individuálně. Také máme podpořit svými finančními dary vydávání Bible, aby se Boží slovo dostalo tam, kde si ho sami věřící, z různých důvodů, nemohou dovolit a nebo pořídit. Abychom se i […]

Přesunout se na začátek