FAIN podzim 2021

Podzimní číslo našeho farního časopisu FAIN vychází tradičně před dušičkami. Čtenáři se dozví jaké jsou možnosti slavení svátosti smíření před tímto svátkem, ale také plánované bohoslužby a pobožnosti za zemřelé. Všímáme si také eucharisticé adorace a zveme vás k účasti v rámci naší farnosti. Nové číslo si můžete přečíst zde.

Svátost smíření 24. 10. 2021

S blížícím se dnem Památky všech zemřelých a v souvislosti s možností získat plnomocné odpustky, bude možné přistoupit ke svátosti smíření v neděli 24. 10. 2021 v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích od 14:00 hod. Odpustkem pak pomáháme zemřelým, aby byli osvobozeni od časného trestu, který si zasloužili za své hříchy.

Přesunout se na začátek