Velký pátek

Velký pátek je dnem přísného postu. Tímto se alespoň částečně podílíme na utrpení a bolesti, kterou Ježíš pro nás podstoupil a prožil. Postem bychom si měli uvědomit Ježíšovu oběť.

Velký pátek je den ukřižování Ježíše. V tento den se konal proces odsouzení, poprava, pohřeb. Ježíš nás miluje tak, že se nechá ukřižovat. A na kříží prožívá ten nejhorší zážitek. Odloučení od Boha. Toto odloučení způsobil náš hřích.

„Bože můj, Bože můj,“ volal na kříži Ježíš: „Proč jsi mě opustil?“ Ježíš je unavený po celém dni, kdy probíhal proces odsouzení, kdy byl mučen, bičován, kdy nesl svůj těžký kříž, na který pak byl přibit. A po tomto fyzickém vyčerpání prožívá ještě odloučení od Boha, způsobené našimi hříchy. Ježíš toto mohl kdykoli ukončit. Mohl celý proces zastavit. Během svého života činil zázraky a zachraňoval a uzdravoval mnohé, dokázal by tedy zachránit i svůj život. Ale věděl, co by tím způsobil. A protože miloval člověka, tuto bolest a utrpení podstoupil. Splnil úkol a dospěl k cíli.

„Dokonáno jest!“

Přesunout se na začátek