Duchovní život

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Dnes byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby […]

Velikonoční pobožnost Cesta světla

Cesta světla (Via Lucis) je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). Byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990. Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, […]

Doba velikonoční

Velikonoce, největší křesťanské svátky, jsou velmi bohaté prožíváním událostí závěru Ježíšova pozemského života, ale hlavně jeho vítězstvím nad smrtí a zmrtvýchvstáním. Nedělí Zmrtvýchvstání Páně začíná doba velikonoční, která trvá 50 dní a končí slavností Seslání Ducha svatého. Toto poměrně dlouhé období dává křesťanům možnost slavit radost Ježíšova velikonočního poselství a připomínat si život prvotní církve. […]

Novéna k Božímu milosrdenství

V prosinci 1936 Ježíš poprvé hovoří o novéně k Božímu milosrdenství. Devět dní, počínajíc Velkým pátkem, se má sestra Faustyna připravovat na svátek milosrdenství růžencem, který jí byl zjeven. Pán slibuje: „V této novéně udělím duším veškeré milosti.“ (Deníček 796) Ježíš prosí sestru Faustynu, aby po devět dní přiváděla duše k prameni jeho milosrdenství, „aby […]

Bílá sobota

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti. Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství, protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít. Na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby. Až po západu slunce začíná […]

Přesunout se na začátek