Světový den nemocných 11. 2. 2021

Světový den nemocných byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. a je stanoven na 11. 2. Tento den si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech.

Zkusme si zvláště v tento den vzpomenout na všechny nemocné a trpící, zvláště nyní, v souvislosti s onemocněním Covid-19. Buďme jim nablízku, sdílejme s nimi jejich bolest. Ale také si uvědomme, že člověk je zranitelný a jeho život není v jeho moci.

Den 11. 2. je velkou připomínkou zjevení, která se odehrála ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd ve Francii, kde vytryskl pramen, který způsobil zázračná uzdravení několika desítkám poutníků.

Přesunout se na začátek