Nedovolme zlodějům vzít nám náš čas

Čas se začal počítat se stvořením světa. Bůh stvořil čas. Úmyslně. Bůh stvořil světlo, oddělil jej od tmy, počítal se první den. A pokud existuje začátek času (jak ho známe dnes) bude existovat i konec. Apoštol Petr uvádí, že konec času bude v den, kdy znovu přijde Pán. (Druhý list Petrův 3,10-12). Co nastane poté můžeme číst v Zjevení Janově. Doba pobytu na zemi je pak jen nepatrným zlomkem tohoto času a je na nás, jak se rozhodneme jej využít. Bůh nám dal svobodu.

Čas si můžeme představit jako majetek, který má každý člověk k dispozici, kterým nám byl dán k pobytu na tomto světě. Nikdo však neví, jak velký tento majetek je. Čas je takový majetek, který nelze nikdy dostat zpět a je mnohem cennější než peníze. Investujeme tedy čas do různých aktivit a činností a podle toho za tuto investici dostaneme dobré nebo špatné věci. Kam budeme čas investovat je rozhodnutí každého z nás.

Vždy se ale najde zloděj času. Tento zloděj času ví, že pokud nám čas ukradne, nestihneme udělat to, co v našem životě udělat máme, nestihneme se dostat k cíli, který máme od Boha připravený (věčný život). Takovým zlodějem času může být třeba dnes často skloňovaná prokrastinace, trávení času využíváním sociálních médií, televize, hraním různých her. Nedovol, aby Tě zloděj času oddálil od tohoto cíle.

Pokud neznáš svůj cíl, kterému máš svůj čas věnovat, modli se. Kdo se modlí, nikdy neztrácí čas. Bůh ti ukáže, co máš dělat, jaký účel máš zde na tomto světě a jak ho dosáhnout. Bůh tě povede po cestě a dovede tě do cíle. Neznamená to, že ta cesta bude bez překáže, ale investuješ čas tak, aby výsledkem této investice byly dobré věci.

Zloději času se také snaží, aby lidem vzali krásné zážitky z přítomnosti. Snaží se vytížit osobu tak, aby si člověk říkal, že žít bude až potom (např. až se podívám na seriál, budu se věnovat modlitbě, až vyřeším všechny úkoly v práci, budu mít čas a budu častěji chodit do kostela, až prohlédnu všechny fotky na facebooku, začnu pomáhat rodičům v úklidu). Nedovolme zlodějům času, aby nám poskytovaly důvod, proč se nepustit právě teď a tady do těch správných věcí.

Čas běží a vrátit jej už nedokážeme. Investice času do správných věcí je pro nás důležitá, ale pro člověka je nutný i odpočinek. Nemusíme mít zbytečné obavy, že něco nestihneme, pokud jdeme po cestě s Ježíšem po našem boku. Modleme se za to, abychom dokázali náš čas využít tak, jak máme, abychom investovali čas do správných věcí, aby se nám investice vrátila zpět. Modleme se, abychom později, když se ohlédneme za našim životem, nelitovali, že jsme si nechali čas ukradnout zlodějem času.

Otázky k zamyšlení

Co je tvým zlodějem času? Co můžeš udělat, aby sis nenechal čas ukrást? Jaké dobré investice můžeš s časem, který ti byl dán udělat? Znáš svůj cíl, kterému máš věnovat svůj čas? Věnuješ svůj čas do dobrých aktivit? Pokud ne, proč nezačneš právě teď?

Výzva na tento týden

Zbav se nejméně tento týden svého zloděje času a tento volný čas investuj do dobrých věcí.

Přesunout se na začátek