Modlitba jako komunikace

Modlitba je spojení, komunikace s Bohem. V tomto článku se zkusíme podívat na způsoby komunikace s Bohem.

Někteří se modlí v tichosti, někteří se naopak potřebují slyšet, někteří se modlí zpěvem, tancem, jiní ve společenství. Někdo má v oblibě krátké modlitby, jiní volí modlitby delší. Někdo se modlí známými naučenými modlitbami, jiní volí vlastní slova. Způsobů modlitby je mnoho, ale důležitý je jejich obsah.

Ježíš kromě toho, že nás naučil modlit se, dal nám k tomu i návod. Jeden takový ve formě podobenství najdeme v evangeliu Lukáše 18, 9-14. Farizeus se modlil tak, aby ho všichni viděli, slyšeli. Celník ale věděl, že modlitba je začátek. Začátek dlouhodobého rozhovoru s Bohem. Modlitba není jen žádání Boha o to, co potřebujeme. Především jde o spojení s Bohem, se Stvořitelem vesmíru. Je to způsob, kterým nás Bůh mění ke svému obrazu. V upřímné modlitbě nalezneme náš vnitřní klid, vyrovnanost, Bůh nás mění ke svému obrazu. Boží srdce je nám stále otevřené a modlitbou otevíráme naše srdce Bohu.

Každý člověk má svůj vlastní způsob komunikace s druhými. Stejně je to s námi při komunikaci s Bohem. Podstatné však, je, abychom přiznali Bohu pravdu. Jak se právě cítím? Jaké jsou mé myšlenky? Co mě opravdu trápí? Kde bych chtěl být, co bych chtěl dělat? Formulovat odpovědi na tyto otázky nám pomůže poznat i sám sebe. Pokud tyto odpovědi pravdivě předložíte Bohu s upřímnou prosbou o pomoc, brzy uvidíte změnu. Přiznej i to, pokud se na Něj právě zlobíš, kdy se cítíš ublíženě, zničeně.

Otázky k zamyšlení

Jak komunikuješ s Bohem? Jsi v modlitbě upřímný? Kolik času věnuješ modlitbě, tedy rozhovoru s Bohem? Není čas některou z těchto odpovědí na tyto otázky změnit? Pokud ano, ten správný čas je právě teď.

Výzva na tento týden

Modli se, aby lidé poznali, že to, co v životě potřebují, je konverzace s Bohem.

 

Přesunout se na začátek