Pravidla pro konání bohoslužeb do 7. 7. 2020

Od 15. června se konaly bohoslužby v našich farnostech podle pravidelného režimu, za dodržování následujících pravidel. Tyto pravidla byly zrušeny sdělením ČBK dne 7. 7. 2020.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

  • Bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 500 osob;
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
  • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
  • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.);
  • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
  • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
Přesunout se na začátek