Obnovení veřejných bohoslužeb v našich farnostech

Farní rady se rozhodly s ohledem na aktuální rozhodnutí vlády o obnovení bohoslužeb, že budou veřejené bohoslužby v našich farnostech zahájeny takto:

 • Brankovice – neděle 3. 5. 2020 v 11 hodin
 • Chvalkovice – neděle 24. 5. v 9:30 hodin
 • Nemochovice – čtvrtek 28. 5. v 17 hodin
 • Nové Hvězdlice – neděle 14. 6. 2020 v 8 hodin

Na bohoslužbu se od 24. 4. může dostavit max. 15 účastníků, od 11. 5. je to max. 100 účastníků, od 25. 5. se počet zvyšuje na max. 300. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

 • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.
Přesunout se na začátek