Květná neděle – začátek Svatého týdne

Květná neděle (Dominica in palmis)

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Letos připadá na  5. dubna. V tento den si připomínáme dvě velké události – Kristův vjezd do Jeruzaléma a jeho utrpení a smrt.

Vidí ho přijíždět na oslíkovi. Lidé ho touží vidět. Rozprostírají na cesty své pláště a jiné zelené ratolesti z polí. Zástupy lidí jsou před ním i za ním. Všichni volají: „Hosana!“ Ježíš vjíždí do Jeruzaléma (Mk 11;8,9,11). Všichni provolávají jeho jméno, chválí jej za činy, které učinil. Palmové ratolesti, kterými mávají připomínají vítězství. „Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!“ (Jan 12,13). Lid se mu klaní a miluje ho, oslavují jeho příjezd, radují se. Jejich radost pramení ze setkání s Ježíšem.

V tento den si okamžik vjezdu do Jeruzaléma chceme připomenout i my. Proto pozvedáme naše ratolesti a průvodem vstupujeme, stejně jako Ježíš, do chrámu. Ježíš je pro přítomné král. Král, od kterého se očekává záchrana všech lidí, vítězství nad smrtí.

Ježíš je král, jehož trůnem je však kříž. I toto si v tento den připomínáme čtením pašijí. Jeho utrpení a smrt. Ježíš slavně přijíždí do Jeruzaléma, za křiku lidí provolávajících jeho slávu, aby byl za několik dní poté souzen, bičován a ukřižován. Ale Ježíš se nevzdává. Boj o vítězství vydrží až do konce.

Přesunout se na začátek