Popeleční středa a doba postní

Popeleční středa připadá letos na 26. února a je zahájením doby postní, kdy se křesťané připravují na Velikonoce. Věřící jsou označování znamením kříže tzv. popelcem, který symbolizuje pomíjivost člověka a odhodlání se zříci zlého jednání. V tento den se také zachovává pokání zdrženlivosti od masa a újmy, kdy dospělí křesťané se smí najíst pouze jednou za den dosyta.

Prožívání postní doby stojí na třech pilířích – modlitba, půst a almužna. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se někdy lidé domnívají, ale hlavně jde o čas a vytvoření prostoru pro Boha.

Zpracováno podle článku: Popeleční středa, půst a Směrnice pro postní dobu

Přesunout se na začátek