První školení varhaníků slavkovského děkanství

Dne 27. 2 .2019 proběhlo na faře v Slavkově u Brna pod záštitou pana děkana M. Vavra školení varhaníků.

Školení se účastnilo asi 20 varhaníků z okolních farností. Odbornou část programu vedl PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych.

Bližší informace o tomto setkání si můžete přečíst na internetových stránkách farnosti Slavkov u Brna na tomto odkaze: http://www.farnostslavkov.cz/clanky/prvni-skoleni-varhaniku-slavkovskeho-dekanstvi/

 

Přesunout se na začátek