Celosvětové setkání mládeže v Panamě

Tradiční celosvětové setkání mládeže se ve dnech 14.1.-27.1 2019 konalo v Panamě.  Hlavním tématem tohoto setkání byl verš: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“

Obvykle bývá setkání v letních měsících, ale v Panamě jsou právě v lednu letní prázdniny. První týden probíhal ve farnosti BuenaVista, kde poutníci z České republiky byli ubytování v rodinách. Lidé žijící v Panamě jsou velice otevření, přátelští a ochotní. To pro mnohé bylo velkým povzbuzením i poučením. Na každý den setkání byl připraven program, duchovní, kulturní i poznávací.

Druhý týden byli čeští poutníci opět ubytovaní u rodin ve vesnici Paraiso San José. Vesnice nacházející se u Panamského průplavu. Dopoledne byl společný program pro Slovenskou i Českou republiku, odpoledne se většina přesunula do hlavního města Ciduad de Panama kde probíhala zahajovací mše, křížová cesta, večer byly organizovány na různých místech mnohé koncerty.

Jako vrchol celého setkání byla sobotní vigilie a nedělní mše svatá s papežem Františkem. Setkání se účastnilo asi 800.000 lidí z celého světa. A cca 200 lidí z České republiky. Ze slavkovského děkanství se zúčastnili setkání tři poutníci, jedna i z naší farnosti Brankovice.

O celosvětovém setkání mládeže byl zpracován i filmový dokument.

Nebo si můžete prohlédnout fotografie v sekci „Fotogalerie

Přesunout se na začátek