Pomáháme

Diecézní charita Brno žádá o Vaší podporu

Diecézní charita Brno denně obslouží přes 3 tis. uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích, mnohdy v malých obcích a na těžko dostupných samotách. Poskytování služeb je nyní obtížnější, protože není dostatek účinných ochranných prostředků, dezinfekce a materiálního vybavení. Jaká je aktuální potřeba? Roušky – 15 000 týdně Dezinfekce (na ruce i na povrchy) – […]

Tříkrálová sbírka 2018

Římskokatolická farnost Brankovice oznamuje finanční výsledek Tříkrálové sbírky konané v Brankovicích v sobotu 6. ledna 2018. Bylo vybráno celkem 20 650,- Kč. Všem dárcům a koledníkům děkujeme a přejeme požehnaný rok 2018.

Tříkrálová sbírka 2011

V sobotu 8. ledna 2011 proběhla ve farnosti Brankovice Tříkrálová sbírka. Do deštivého odpoledne vyrazilo celkem osm kolednických skupinek. Z toho dvě odjely do Nemochovic, kde se letos sbírka konala poprvé. Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 Brankovice: 18 998 Kč Nemochovice: 5 294 Kč Srdečně děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a milé přijetí koledníků.

Přesunout se na začátek