Dušičkový FAIN 2023

V tomto čase máme možnost zaměřit svou pozornost na naše drahé zemřelé, ať už návštěvou hřbitovů, modlitbou či získáním plnomocných odpustků. V novém čísle farního časopisu najdete k tomuto tématu potřebné informace, včetně termínů bohoslužeb a pobožností za zemřelé. Využít můžete i více možností ke slavení svátosti smíření.

Jak už je ve FAINu zvykem, navštívíme společně nové poutní místo. Zdevastovaný kostel sv. Anny ve Staré Vodě ve vojenském prostoru Libavá se postupně podařilo obnovit i díky skautským dobrovolníkům, aby opět mohl sloužit poutníkům.

Největší událostí pro křesťanskou mládež byly letošní Světové dny mládeže v Lisabonu, ze kterých si můžete přečíst reportáž. Ministranti zase navštívili blízké poutní místo Žarošice na Zlatou sobotu.

Přejeme vám příjemené podzimní dny.

Nové číslo si můžete přečíst zde.

Přesunout se na začátek