Důvěřuj, buď vděčný a pomáhej

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná“ (Přísloví 3, 5-6)

Když se podíváme do Bible, zjistíme, že mnoho témat je zaměřených na děkování. Kdekoli na internetu zase najdeme mnoho článků, průzkumů a anket, které ukazují jaké jsou přínosy, když je člověk vděčný. Lidé kteří jsou vděční méně trpí depresemi, mají lepší výsledky ve škole nebo v práci, lépe spí, zůstávají zdraví, mají hlubší přátelství a mají lepší náhled na svět. Ve zkratce, být vděčným a poděkovat je dobré i pro tebe!

„Za ech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši“ (1 Tesalonickým 5,18).
Naučit se poděkovat, naučit se být vděčný za věci, které se dějí v našem životě každý den, není úplně jednoduché. Ale Bůh dávno před tím, než byl proveden nějaký průzkum nebo napsána na toto téma nějaká kniha, věděl, že je to pro nás to nejlepší, že nás vděčnost pozitivně ovlivní. Pokud nejsi vděčný, nevadí. Můžeš se to naučit. A to i tak dokonale, že si vytvoříš takový zvyk a budeš si automaticky všímat věcí, za které je třeba být vděčný.

Každý den se setkáváme s lidmi. Jen málokdy se stane, že bychom celý den s nikým nepromluvili. V těchto rozhovorech pak máme nějakou pozici, roli. Syn, otec, nadřízený, podřízený, kamarád, náhodný kolemjdoucí apod. Měli bychom se zamyslet, jak tyto osoby vidíme. Považujeme je v našem životě za samozřejmost? Poděkoval jsi jim někdy? Řekl jsi jim nějaký kompliment, který by je potěšil?
Způsob, jakým žijeme se odráží v našich blízkých. Jsme podobní jako lidé, se kterými trávíme nejvíce času (máme podobné názory, styl života). Koho si pustíme do svého nejbližšího okolí, ovlivňuje náš koeficient vděčnosti. Přemýšlej nad tím, s kým se stýkáš a komu dovolíš, aby tě ovlivňoval.

Žijeme ve světě, kde bojujeme se zlem. Ve světě, kde si našel své místo hřích. V našem životě se tak dějí špatné věci a lidé zakouší bolest, utrpení, smutek. Bez ohledu na to, v jakém okamžiku našeho života se nacházíme, každý jeden den v našem životě máme důvod k poděkování.

Uvědom si, že vděčnost se šíří a svým jednáním ovlivňuješ ostatní. Když poděkuješ svému příbuznému, když jej za něco pochválíš, bude mít radost, stejně jako budeš mít radost ty. A tato se bude šířit dál.


Otázky:
Jak se cítíš, kdy ti někdo poděkuje, nebo pochválí tvou činnost?
Chceš aby se tak cítili i ostatní kolem tebe?
Poděkoval jsi nebo je upřímně pochválil?

Výzva:
V průběhu dne se pětkrát zastav a zkus poděkovat za jednu věc, za kterou jsi vděčný, že ji máš.

Přesunout se na začátek