Najdi si svůj vzor

Přichází doba adventu. Advent znamená příchod. Očekáváme narození Ježíše. Rozsvěcujeme vánoční ozdoby, zdobíme své domovy, nakupujeme vánoční dárky a připravujeme se na Vánoce, které jsou časem klidu a setkání rodiny. Vždyť přece „kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící” (1 Timoteus 5,8).  

Čteme články o tom, jak máme začít znovu, jak je advent nejlepší příležitostí k obnově a prohloubení své víry. Ano, možná je. Doba adventu neznamená popíjení punče nebo svařáku na vánočních trzích, nakupování dárků a úklid. Je zimní období, venku se brzy stmívá a my máme možnost rozsvítit své srdce Boží přítomností. Ale jak? Co dělat, abych prohloubil svou víru? Jak věřit “víc”?  

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží” (1 Petr 5,7). Toto je první krok. Komunikace. Modlitba. Některým to stačí. Někteří musí jít ještě hlouběji. Nechme se inspirovat osobnostmi, které byly ve stejné situaci jako my. Máme spoustu vzorů, kteří se setkali s Ježíšem, s Marií, kteří měli vize. A nejedná se jen o historické postavy ze středověku např. zjevení dětem v roce 1981 v Medugorji, zjevení Panny Marie ve Fatimě v roce 1917. Stačí se podívat na filmy, přečíst si jejich životopisy. A toto v nás může probudit touhu být jako oni. Usilovat o prožitek jaký měli oni. A TY jej můžeš dosáhnout. Vždyť přece „kdo by řekl této hoře: zvedni se a vrhni se do moře a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít” (Marek 11,23). Proč by se zázrak neměl stát přímo tobě? Může. Ale je potřeba navázat s Bohem důvěrný vztah. Každý k tomu má svou cestu. Každého volá Hospodin jinými způsoby, ale … každého volá. A ty se modli, abys ho dokázal slyšet a vnímat. Najdi si své vzory u osob, které měly přímé prožitky s Bohem a uvidíš, jak se v době adventu připravíš na příchod Ježíše, jak rozsvítíš své srdce a jak začneš cítit skutečnou radost, kterou narození Ježíše, tedy Vánoce, přináší. 

Přesunout se na začátek