Nevzdávej se předčasně

“Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání” (Galatským 6,9)

Představ si, že se můžeš podívat zpět na svůj život tak, abys viděl, jak vzdálený jsi byl od svých cílů. Představ si, že jsi v životě běžel za nějakým cílem, ale otočil ses přesně před cílovou čárou. Většině z nás se již něco podobného stalo. Usilovali jsme o nějaký z našich cílů, ale nevytrvali jsme a vzdali jsme se těsně před vysněným úspěchem. Vzdát se bylo naše rozhodnutí, nebylo to tím, že jsme neměli dostatek zkušeností, talentu, štěstí. Je to jen nedostatek pevné vůle. Zkusme se tímto způsobem podívat na náš křesťanský život.

Je jednoduché běžet, když vidíme cílovou rovinu. Donutíme se uběhnout ještě další metr a další metr, protože cíl je blízko. Ale nutit se do běhu, když cíl je ještě daleko a my ho nevidíme, je velice obtížné. A abys takového vzdáleného úspěchu dosáhl a byl úspěšný, většinou tě to bude něco stát a nebude to jednoduchá cesta.

Ukončit běh a otočit se není možností. Je jasné, že můžeme mít špatný den. Ale pokud se ve špatný den nevzdáme, můžeme další den uběhnout dvojnásobek. Není to selhání. Selháním by bylo ukončit celý běh, otočit se, zastavit se a zůstat sedět uprostřed běžecké dráhy navždy.

Když budeš u svého běhu vyčerpaný, hledej motivaci v Bibli. Izraelité putovali pouští čtyřicet let! Jak vzdálený byl jejich cíl! Co kdyby se vzdali po třiceti devíti letech? Jejich vůle jít dál jim pomáhala, aby dosáhli zaslíbené země. Nevíš, jaký tvůj život bude příští rok. Nemáš žádné ponětí o tom, jak skvělý může být. Vybrat si zastavit se a zůstat stát nevyřeší tvé problémy.

Když děláš něco, na čem ti záleží, musíš překonat určité překážky. Bible ukazuje, že téměř každá postava v Bibli při své práci pro Boha čelila různým obtížím a překážkám. Život bez překážek je život, který ještě nebyl prožit. Musíš hledat svou cestu a zkouše a zkoušet, abys překonal překážku. Překonání překážky je u každého jiné. U někoho to znamená zatnout zuby a pokračovat v tom, co dělá, u někoho to může vyžadovat krok zpět, aby dokázal zhodnotit, kam se vydal. Ale pořád se nejedná o selhání a vzdání se běhu.

Musíš vytrvat. A k tomu je ti dána speciální síla, která přichází v okamžik, kdy se ti něco nechce dělat. Bůh před tebe nikdy nepoloží takovou překážku, kterou bys nebyl schopný překonat. Tyto překážky tě jen učiní silnějším pro další běh. Staneš se někým větším, než jakým jsi býval. Pokud chceš být velkým, musíš překonat i ty situace, u kterých to ostatní vzdali,

“Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.” (1 Korintským 10,13)

 

Přesunout se na začátek