Světlo naděje

Říká se, že člověk vydrží žít bez jídla 40 dní, bez vody 4 dny a 4 minuty bez vzduchu. Ale nemůžeme žít ani 4 vteřiny bez naděje. Do čeho vkládáš naději, v jakých oblastech máš nějaké očekávání, čemu důvěřuješ? Důvěřuješ silné ekonomice? Vkládáš své naděje do svých přátel? Do své rodiny? Do politiků? Máš velké očekávání v práci? Důvěřuješ svým šéfům nebo naopak zaměstnancům? Máš důvěru i v Ježíše?

Všechno kromě Ježíše tě jednou zklame. Proč tedy nevložíš veškerou svou naději a očekávání do Ježíše a nedovolíš mu, aby tě provedl životem a aby ti pomáhal při tvých rozhodnutích?.

To, co děláme a do čeho vkládáme naději, od čeho máme nějaké očekávání nás, pokud to není Ježíš zklame. A my se pak můžeme cítit prázdní. Můžeme se cítit jako mrtví uvnitř a v temnotě. Jsme unavení z každé věci a nemáme chuť začít nic nového. Ale zkusme najít tu radost. Staňme se skutečnými následovníky Krista, skutečného světla, který posvítí i na naše srdce a duši a my budeme mít tu potřebnou energii, budeme odrazem toho Světla, kterým je Ježíš. Ať už Ježíše znáš nebo ne, můžeš kdykoli vystoupit a stát se tím odrazem Světla. Možná i ve tvém srdci je taková tma, kde je třeba přinést to skutečné Světlo.

 

Otázky na tento týden

Cítíš se uvnitř prázdný? Jsi naplněn Světlem a radostí Ježíše?

Výzva na tento týden

Hledej místa, kde je třeba pustit Světlo, aby ses i v těchto oblastech stal Jeho odrazem.

Přesunout se na začátek